Politiska uppdrag…

Laxå kommun
Ledamot i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande
Krisledningsnämndens ordförande

Region Örebro län
Ledamot i regionfullmäktige
Ledamot i nämnden för Regional tillväxt

Övrigt
Ersättare i styrelsen för Kommuninvest
Ersättare i styrelsen för Mälardalsrådet

 

Nedan uppdrag var för mandatperioden 2011-2014
Laxå  kommun
Ledamot av  kommunfullmäktige
Ledamot  och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsföreträdare för Kristdemokraterna
Ledamot i  Laxå Hem AB:s styrelse
Ledamot i Laxå Kommunfastigheters styrelse

 Örebro  län landsting
Ledamot i Landstingsfullmäktige
Ledamot  och 2:e vice ordförande i Nämnden för Trafik, Miljö och Service
Ledamot och 2:e v ordförande i Länstrafikens styrelse

Regionförbundet Örebro län
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Regionstyrelsen
Rapportör för Infrastruktur & Logistik,
Rapportör för Energi
Rapportör för Strukturfonderna
Ledamot och vice ordförande i Nämnden för Energi och Klimat

Övriga
Ledamot i  Polisstyrelsen för Örebro län
Ledamot i Strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige
Ledamot i Tåg i Bergslagen styrelse
Ledamot i Mälartrafik AB:s (MÄLAB) styrelse
Ledamot i Mälardalsrådets Planerings- och Trafikutskott
————————————————————
L
edamot i Mälardalsrådets översynskommitté (avslutat)