• Mittenmajoritetens Mål och Budget 2021

  Mittenmajoritetens Mål och Budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

  Läs budgeten i sin helhet här: Mål och Budget Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

  Ett Tryggare Botkyrka och en Kraftfull Framtid

  År 2020 har satt hela samhället och hela världen på prov. Det inkluderar även Botkyrka. Tillsammans har vi tagit spjärn genom en kris som vi ännu inte sett slutet av, men vi ska igenom och vi ska göra det tillsammans.

  I tider av osäkerhet vill vi som samhälle inget hellre än att uppnå stabilitet. Vi vill veta att vår vardag fungerar och att vi har möjlighet att ställa om till de behov framtiden kommer att innebära. Vi vill ha en omsorg vi kan lita på, vi vill att våra barn får en kvalitativ skolgång, att våra företag kan överleva till bättre tider och att vi och våra nära och kära kan leva ett liv i trygghet.

  Budget 2021 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma politiska plattform för Botkyrka 2019 – 2022. Den politiska plattformen lyfter åtta problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019 – 2022.

  Budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 fokuserar på välfärdens grunduppdrag: skola och omsorg. Kommande satsningar ska sikta på kvalité, effektivitet och hållbarhet.

  För 2021 presenterar de styrande majoriteten flera omfattande satsningar vars syfte är att stärka och förbättra Botkyrkabornas vardag och trygghet.

  En bra utbildning är grunden för ett självbestämmande och tryggt liv. Därför är skolan och förskolan precis som i förgående års budget högsta prioritet. Det innebär att den politiska majoriteten höjer utbildningsnämndens budget med 25 miljoner kronor. Denna satsning är ett steg i ledet i Botkyrkas arbete mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Den förstärkta budgeten ger ökade möjligheter till att fortsatta den positiva resan genom fler vuxna i skolan, ökat fokus på trygghet, studiero och kunskapsresultat.

  Botkyrkaborna har rätt till en fri och trygg framtid. Därför utökas och stärks det redan omfattande våldspreventiva arbetet. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras och likaså arbetet att stödja familjer för att säkra barns rätt till en trygg uppväxt.

  Det finns ingen plats för kriminalitet och fusk i Botkyrka, inte en enda centimeter. Därför uppdras kommunen att fortsätta utveckla och effektivisera kommunens samordning och insatser för att bryta kriminella spiraler och strukturellt fusk.

  En trygg omsorg ska vara en självklarhet. Budget 2021 innebär en omfattande kvalitets- och kompetenshöjning inom kommunens omsorg. Personaltätheten ökar, och med det även mängden tillsvidareanställda på heltid. Den medicinska kompetensen stärks inom äldreomsorgen och den personliga tryggheten.

  Botkyrka har bäst tillväxt i hela Stockholmsregionen. Den positiva utvecklingen ska fortgå, och därför genomförs omfattande arbetsmarknads- och tillväxtinsatser för att få fler Botkyrkabor i jobb och utbildning samt stärka spelplanen för Botkyrkas företag.

  Det ska vara lätt att vara klimatsmart och landsbygden ska leva, därför tar vi nya steg i kommunens hållbarhetsarbete. Exempel är underlättande kring hållbart resande och möjligheten att leva och utvecklas i symbios med natur och lantbruk.

  Tillsammans bygger vi ett tryggare Botkyrka för Botkyrkaborna – nu och i framtiden.

  Ebba Östlin – Socialdemokraterna
  Stefan Dayne – Kristdemokraterna
  Myrna Persson – Miljöpartiet de gröna
  Ing-Marie Viklund – Liberalerna
  Dag Ahlse – Centerpartiet