Hotet om ny fastighetsskatt: 41 220 kronor per år i Haninge

Nej till fastighetskatten
Vi kristdemokrater var drivande i avskaffandet av fastighetsskatten 2008. Det var en skatt som både var ologisk och nyckfull och som var så hög att den tvingade människor från sina hem när värdet på husen steg.
När Socialdemokraterna i Stockholm nu vill återinföra skatten riskerar den att bli ett hårt slag för många Haningebor. För en nyköpt villa för snittpris i kommunen skulle det bli en kostnad på 41 220 kronor per år. Du som köper en bostadsrätt till snittpris riskerar att straffbeskattas med 18 120 kronor per år.
– Fastighetsskatten var en orimlig skatt som när den nu föreslås igen, kan komma att innebära enorma summor i straffskatt för många människor i Haninge. Vi kristdemokrater avskaffade den senast och kommer med glädje göra det igen om så krävs, säger KD Haninges gruppledare Martin Strömvall.
Kämpa mot ny fastighetsskatt du också – gå med i KD!

https://kristdemokraterna.se/blimedlem/

#OrangeDay – Tillsammans mot våld mot kvinnor

Igår var det #OrangeDay, FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor, som uppmärksammas runt om i landet under parollen ”Tillsammans mot våld”.
Familjen är den starkaste gemenskap vi har och hemmet ska vara vår tryggaste plats. Men så ser det tyvärr inte alltid ut. Förra året begicks närmare en femtedel av alla anmälda misshandelsfall i Sverige av en närstående till offret. Det faktiska antalet är dock mycket större då merparten av dessa brott inte polisanmäls. Särskilt illa är det i pandemins spår och i måndags uppgav Haninge kvinnojour att att man fått ta emot dubbelt så många samtal som innan pandemin (https://www.mitti.se/…/reptkj!J4bUVwlv999@IYcBxBdThw/).

Mittensamarbete för Haninge kommer på Socialnämndens sammanträde 15 december att föreslå 368 000 kronor i fortsatta medel till Haninge kvinnojour, Mancentrum i Haninge och Haninge/Nynäshamns brottsofferjour, för att de ska kunna fortsätta sitt outtröttliga arbete.

– Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället, där vi dessutom befarar ett stort mörkertal. Dessa föreningar har möjlighet att hjälpa många som annars kan vara svåra att nå och deras arbete är ett livsviktigt komplement till polisens insatser, säger Jens Davidson (KD), Socialnämndens vice ordförande och kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor.

Kristdemokraterna vill se ytterligare lagskärpningar, större brottsofferperspektiv och fortsatta satsningar på det förebyggande arbetet, i kampen mot våld i nära relationer.

Bland annat vill vi:

  • Införa en civilkuragelag
  • Bryta sekretessen vid misstanke om våld i nära relationer
  • Skärpa straffen för våldtäkt. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse
  • Stärka landets kvinnojourer
  • Återinförda specialenheter inom polisen mot sexualbrott
  • Prioritera snabbare och mer effektiv handläggning av polisärenden som rör våld i nära relationer
  • Göra hedersbrott till egen brottsrubricering
På länkarna kan du läsa mer om var du som lever i en våldsam relation kan vända dig, och vilket stöd som finns:

Flygbladsutdelning i Västerhaninge

Förra veckan var vi i ett soligt Västerhaninge och delade ut flygblad. Budskapen var ”Blankt nej till ny fastighetsskatt” och ”Hårdare tag mot gängkriminaliteten”.
Kristdemokraterna drev på avskaffandet av fastighetsskatten 2008. Nu finns planer på ett återinförande av denna straffskatt som isåfall kommer att slå hårt mot både hus och bostadsrätter – något KD aldrig kommer att verka för.
Vad gäller kampen mot gängkriminaliteten är det en lika aktuell som viktig fråga, där vi länge efterfrågat hårdare tag. Bland annat vill vi möjliggöra för anonyma vittnet, kronvittnen och slopa straffrabatter. Läs mer om vår politik mot gängkriminaliteten;

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Idag avgörs budgetfullmäktige i Haninge. Ledordet i Kristdemokraternas budget är att man ska kunna lita på Haninge och den verksamhet som kommunen bedriver. Budgetförslaget innehåller tydliga satsningar på förskola, äldreomsorg, bostäder och infrastruktur.
Läs mer