• Haningealliansen sätter ny standard för rekryteringsprocessen med interna bakgrundskontroller

  I ett steg mot en mer säker och transparent rekryteringsprocess har Haninge kommun under ledning av Haningealliansen antagit en ny policy för bakgrundskontroller vid nyrekrytering av chefsbefattningar. Detta initiativ syftar till att höja rekryteringsprocessens standard inom kommunen och kommer att utföras internt in-house.

  Bakgrundskontroller är ett verktyg som kommer bidra till att upprätthålla en trygg och säker miljö i Haninge kommun. Genom att aktivt verifiera kandidaters bakgrund före anställning minskar vi risken för att personer med olämpliga avsikter eller kriminell bakgrund får tillträde till nyckelpositioner inom kommunen. Detta är särskilt viktigt i en tid då samhället står inför utmaningar relaterade till organiserad brottslighet som försöker infiltrera offentliga verksamheter.

  Beslutet är särskilt relevant i ljuset av nyliga händelser där andra kommuner har mött kritik för sin hanteringar av bakgrundskontroller från bland annat justitieombudsmannen kring integritetsfrågor.

  Med interna kontroller säkerställer Haninge kommun en hög nivå av säkerhet och integritet, samt garanterar att processen är anpassad till kommunens specifika behov och standard. Genom att hantera bakgrundskontrollerna internt stärker Haninge sitt åtagande för en ansvarsfull och transparent rekryteringsprocess.

  Sven Gustafsson (M), gruppledare

  Nicole Forslund (L), gruppledare

  Martin Strömvall (KD), gruppledare