• Lokala och nationella aktörer samlades på Brottsförebyggande forum 2024

  Foto: Fredrik Hjerling

  Tredje upplagan av Brottsförebyggande forum gick av stapeln den 5 mars 2024, arrangerat av Haninge kommun, med socialminister Jakob Forssmed (KD) som en av deltagarna. Årets tema var unga i riskzon för kriminalitet.

  Under dagen presenterades bland annat aktuell forskning som lyfter framgångsfaktorer och utmaningar i det brottsförebyggande arbetet, men även föreläsningar om lokal samverkan med fokus på förebyggande insatser för barn och unga.

  – När lokala och nationella aktörer samlas kring en gemensam lägesbild, med fokus på aktuell forskning och beprövade arbetssätt – då kan vi alla vara överens om vad vi kan göra redan nu och vad som behöver göras på längre sikt i det brottsförebyggande arbetet. Med årets Brottsförebyggande forum har vi ökat våra gemensamma förutsättningar för att skapa ett tryggare Haninge för alla som bor och verkar här, säger Jens Davidson (KD), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor, Haninge kommun.

  Konferensen Brottsförebyggande forum vänder sig till aktörer från olika myndigheter, politiker, näringsliv, föreningar, chefer och medarbetare inom Haninge kommun som arbetar inom det förebyggande området. Syftet är att stärka och rusta målgruppen med baskunskaper i brottsförebyggande- och trygghetsskapande metoder och stimulera till dialog mellan politik och förvaltning.

  Foto: Fredrik Hjerling