• Vår politik för Haninge

  Haninge är en attraktiv kommun att leva och bo i. Alla människor ska ges förutsättningar till att nå sin fulla potential och kunna förverkliga sina drömmar. I Kristdemokraternas Haninge ska vi möjliggöra att fler företag kan etablera sig och våra kommuninvånare ska ha goda möjligheter till arbete, bostad och livskvalitet. Barn och unga i Haninge ska känna framtidstro men också förberedas för framgångsrika liv. Kristdemokraternas politik för Haninge handlar helt enkelt om att vilja stärka familjen, det civila samhället och kommuninvånarnas egenmakt. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar.

  Haninge kan ännu bättre

  Haninge är redan idag en bra kommun att leva och bo i, men det finns också utmaningar som vi behöver ta itu med. Vi måste därför gemensamt främja sunda normer och värderingar och kommunen ska alltid finnas tillhands för den utsatte. Ett gott samhälle grundar sig inte bara på materiella tillgångar, utan kräver även inkluderande gemenskaper och värden.

  Haninge ska vara en kommun för alla livets skeenden. Vi ska främja goda uppväxtvillkor och erbjuda en kvalitativ skolgång för Haninges barn och unga. Kommunen ska också vara en attraktiv plats att åldras i. Valfrihet för den äldre och ett gott bemötande ska prägla Haninges äldreomsorg. Våra äldre ska ha en värdig ålderdom och därför har vi som parti gått i bräschen för äldres rättigheter och levnadsvillkor. Du som har byggt upp Sveriges och Haninges välfärd förtjänar att få det bästa.

  Att förstå politik och samhälle

  Politiken har tydliga begränsningar vilket är något som vi kristdemokrater förstår. Vi lovar inte allt åt alla och vi låtsas inte som att resurserna är oändliga. Därför bygger inte heller vår politik för Haninge på att man med regleringar och policyers kan tvinga på människor sunda normer eller beteenden. Politikens möjligheter ligger istället i att underlätta vardagen för kommuninvånarna. Erbjuda valfriheten att välja var man vill bo på ålderns höst och framför allt att säkra tryggheten på gator och torg. Det är vad vi kristdemokrater har kämpat för igår, idag och kommer göra även imorgon. Det är vårt löfte till dig som kommuninvånare.

   

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här