• Valfrihetssystem införs för vård- och omsorgsboenden i Haninge

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2024 att valfrihetssystem införs i särskilt boende för äldre (vård- och omsorgsboenden) i Haninge kommun, enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Detta ska införas under våren 2025.

  Med införandet av LOV får den som beviljats plats på vård- och omsorgsboende i Haninge rätt att välja boende bland de utförare som kommunen har godkänt. Syftet är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande.

  – Ökad valfrihet är en central del i vår vision för Haninge kommun, och beslutet att införa valfrihetssystem för våra vård- och omsorgsboenden är ett viktigt steg i rätt riktning för ökad mångfald och fler valmöjligheter i välfärden. Att äldre Haningebor nu får möjlighet att påverka sin vardag och välja sitt boende ökar livskvalitet och delaktighet, säger Jens Davidson (KD), kommunalråd och äldrenämndens ordförande, Haninge kommun.

  Bakgrund

  Social- och äldreförvaltningen fick tidigare i år uppdraget att utreda hur införandet av ett valfrihetssystem i särskilt boende enligt LOV ska införas, enligt beslut i äldrenämnden och Nämndplan 2023. Uppdraget omfattade även att komma fram till vilka åtgärder och anpassningar som behöver göras samt ta fram förslag på ersättningsmodell för hållbarhet och god kvalitet. Äldrenämnden beslutade om införandet den 25 oktober 2023. Beslutet i kommunfullmäktige togs därefter den 12 februari 2024.

  Nästa steg

  Äldrenämnden får nu i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag samt en plan för hur införandet ska gå till. Valfrihetssystem ska införas under våren 2025.