• Stort Besök i Hudiksvall

  Vi hade ikväll ett fint besök och otroligt intressanta diskussioner med vår duktiga parti sekreterare Liza-Maria Norlin.

  Vårt första möte med vår nya ordförande Anders  Schmidt som ledare.

   

 • Detta vill vi i vår kommun

  Kommunfolder Hudik 2022-06-20

 • Har Hudiksvalls kommun förberett sina verksamheter inför barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Till kommunstyrelsens ordförande

  Har Hudiksvalls kommun förberett sina verksamheter inför barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Februari 2018 lades en fyrpartimotion om barnkonventionens implementering i kommunens verksamheter, signerad av representanter för Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Motionen lades utifrån det faktum att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Motionärerna föreslog att: ”Hudiksvalls kommun förbere...

 • Vätgas framtidens drivmedel

   

  Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

  Planera för etablering av vätgastankstation

  Vi står alla inför klimatutmaningar som vi måste hantera så ansvarfullt och klokt som möjligt. I Hudiksvalls kommuns Energi- och klimatstrategi 2017–2050 slår kommunfullmäktige fast att Hudiksvalls kommun vill ”bidra till att nationella och internationella mål för energi- och klimatpåverkan ka...