• Vätgas framtidens drivmedel

     

    Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

    Planera för etablering av vätgastankstation

    Vi står alla inför klimatutmaningar som vi måste hantera så ansvarfullt och klokt som möjligt. I Hudiksvalls kommuns Energi- och klimatstrategi 2017–2050 slår kommunfullmäktige fast att Hudiksvalls kommun vill ”bidra till att nationella och internationella mål för energi- och klimatpåverkan ka...