• Var ska elen komma från

  Vår ledare Ebba
  Det låter som en magnifik ironi. Men att Sveriges klimatomställning hotas av bristen på utsläppsfri el är ett alltmer obestridligt faktum. Det är som om energiministern och miljöministern aldrig har träffat varandra.
  Vi har nyligen fått ytterligare exempel på hur klimatomställningen hotas av bristen på el och på fungerande elnät. Gruvjätten LKAB har presenterat planer på att utveckla koldioxidfri tillverkning av järnmalmspellets. Det kan göra Sverige världsledande inom ett stort och viktigt industriellt område. Men det kräver el. Enorma mängder el. LKAB pekar själva på eltillgången som en nyckel för att planerna ska fungera. Vi pratar här om uppemot en tredjedel av Sveriges nuvarande elproduktion. Var ska den komma från, har regeringen tänkt?
  Regeringens ena parti berömmer industrin och säger sig vilja hjälpa den att utvecklas. Regeringens andra parti omöjliggör samma utveckling genom en dyr och orealistisk energipolitik och med ett grundmurat motstånd mot det som industrierna ägnar sig åt. Inte ens med vildast möjliga fantasi går det att upptäcka någon begriplig och sammanhållen linje från de partier som ansvarar för landets väl och ve. Det är som om Sveriges energiminister och miljöminister överhuvudtaget aldrig har träffat varandra.
  Regeringens ringdans måste få ett slut. Klimatet kräver omställning och industrierna väntar på förutsättningar att ställa om.
  Vår partiledare Ebba Busch Thor skriver tillsammans med Camilla Brodin (KD) på Expressen debatt. Läs mer här:
  https://www.expressen.se/debatt/var-ska-elen-komma-ifran-har-regeringen-tankt/