• Har Hudiksvalls kommun förberett sina verksamheter inför barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Till kommunstyrelsens ordförande

  Har Hudiksvalls kommun förberett sina verksamheter inför barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Februari 2018 lades en fyrpartimotion om barnkonventionens implementering i kommunens verksamheter, signerad av representanter för Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Motionen lades utifrån det faktum att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Motionärerna föreslog att: ”Hudiksvalls kommun förbere...

 • Nominering till Riksdagslistan

  Jag har blivit nominerad till Kristdemokraternas rikslista och tackat ja till provvalet. Barn och ungdomars levnadssituation är något jag brinner för. Jag har lyft frågor kring barn och ungdomars psykiska ohälsa både på kommun och regionnivå. Min utgångspunkt är att alla barn har rätt att må bra. Alla människor är unika och har ett okränkbart värde, det människovärdet tänker jag slåss för. Vi måste våga stå upp för den som är utsatt, när en person behöver stöd då ska samhället vara starkt och...

 • Var ska elen komma från

  Vår ledare Ebba
  Det låter som en magnifik ironi. Men att Sveriges klimatomställning hotas av bristen på utsläppsfri el är ett alltmer obestridligt faktum. Det är som om energiministern och miljöministern aldrig har träffat varandra. Vi har nyligen fått ytterligare exempel på hur klimatomställningen hotas av bristen på el och på fungerande elnät. Gruvjätten LKAB har presenterat planer på att utveckla koldioxidfri tillverkning av järnmalmspellets. Det kan göra Sverige världsledande inom ett stort och vikti...