• Kommundelsföreningar

    Partiet är uppbyggt i olika nivåer, Riks, Distrikt och partiavdelningar. Jönköpings partiavdelning i sin tur har 7 kommundelsföreningar, vilka är ansvariga för sina enskilda delar av kommunen