• Bankeryds Kommundelsförening

  Följ oss på Facebook!

  Röstar du på KD och bor i Bankeryd? Då är du inte ensam; det gjorde 22,6% av Bryds-borna i senaste valet! Här pratar vi om arrangemang och frågor vi driver

  Styrelsen

  Tomas Tyngel – Partiavdelningsordförande

  Ola Nilsson – 1:e vice partiavdelningsordförande

  Liv Hajas – Partiavdelningsstyrelseledamot

  Yvonne Bjurenstedt – Partiavdelningsstyrelseledamot

  Micael Forsmyr – Partiavdelningsstyrelseledamot

  Mattias Oscarsson – Partiavdelningsstyrelseledamot

  Martina Axene – Partiavdelningsstyrelseledamot

  Tommy Bernevång-Forsberg – Partiavdelningsstyrelseledamot