Vi finns på Västra Torget med våffelvagn

 

(bilden ovan är tagen från tidigare våffelvagn på Västra  Torget). Den 20 maj kommer vi finnas på plats på Västra Torget. Varmt välkommen till gemenskap och en kopp kaffe och våffla och prata politik.

KD byter logga

 

 

 

Under kommun och landstingsdagarna presenterar Kristdemokraterna sin nya logga.

Regeringen gör inte tillräckligt för pensionärer

 

Regeringen slår sig nu för bröstet och tycker sig göra en storsatsning på pensionärerna. Men det räcker inte. Det skriver Jakob Forssmed i Expressen.

För en tid sedan presenterade regeringen en sänkning av skatten för pensionärerna. Gott så, men vi kristdemokrater anser inte att detta är tillräckligt: vi vill helt utradera skillnaden i beskattning mellan pensions- och förvärvsinkomster för alla pensionärer.

Regeringen gör heller ingenting för de pensionärer som har det allra sämst ställt, medan vi vill se särskilda satsningar den gruppen. Vi vill också skapa incitament för alla de äldre som faktiskt vill jobba lite längre. Här sviker regeringen.

Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes och reformer koncentrerades kring att göra det mer lönsamt att arbeta. Så bör det inte fortsätta vara: det är inte rimligt att upprätthålla skattediskrepansen år efter år när jobbskatteavdraget är etablerat och fortsätter bidra till sysselsättning. Skatteskillnaden mellan skatt på arbete och pensioner bidrar till att dra isär samhället då den uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper. Dessutom är inte pension ett bidrag utan bör betraktas som uppskjuten lön. Därför menar vi att det är dags att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.

Att regeringen nu vill ta ett steg i den riktningen är bra, men inte tillräckligt. Regeringen satsar 2,1 miljarder för att pensioner upp till 14 000 kronor ska beskattas som förvärvsinkomst, vi satsar och finansierar 13,6 miljarder för att ta bort skillnaden helt för alla pensioner.

En pensionär med en pension på cirka 16 700 kronor får med regeringens förslag sänkt skatt med 158 kronor i månaden, medan de med vårt förslag blir av med hela skillnaden på 368 kronor.

Samtidigt kan vi konstatera att satsningar på de sämst ställda pensionärerna saknas helt och för de äldre som vill stanna kvar och bidra på arbetsmarknaden efter fyllda 65 har hinder rests. Det är allvarligt.

Regeringens skattesänkning ger inget till de sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna vill höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kronor per månad för sammanboende, vilket framför allt kommer de pensionärer som har det sämst ställt till del. Detta är ofta kvinnor. Men regeringen säger nej.

Regeringen fördyrar och försvårar för äldre som vill arbeta efter 65. Den särskilda löneskatt som regeringen har återinfört på äldre som jobbar måste avskaffas. Äldres arbetslivserfarenheter och kompetens är något vi måste ta tillvara på. Av det skälet avskaffade Alliansregeringen den särskilda löneskatten för äldre och införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för pensionärer. Effekten blev glasklar: Sverige hade den högsta sysselsättningsökningen för pensionärer i hela EU mellan 2006 och 2014. Det är bra för pensionerna, för kompetens inom viktiga verksamheter och faktiskt för ungas möjlighet att få jobb.

Nu har den socialdemokratiska regeringen återinfört löneskatten och säger nej till ytterligare jobbskatteavdrag för äldre. Resultatet är tydligt – den goda sysselsättningsutvecklingen bland äldre har stannat av och sysselsättningen minskar igen. Och detta i ett läge där vi har en demografisk utmaning och stora behov av kompetens i viktiga välfärdsverksamheter.

Det är bra att regeringen sänker skatten för pensionärer. Men det är inte tillräckligt. Regeringen behöver sluta avvisa våra förslag för de allra mest utsatta pensionärerna, för att de äldre som vill ska kunna jobba längre och för att helt sluta skattegapet mellan arbete och pension.

Jönköpings och Bankeryds kommundelsföreningar hade Trettondagsfest

Fredagen den 13 januari höll Jönköpings och Bankeryds kommundelsföreningar gemensam Trettondagsfest i Bankeryd där ett 100-tal Kristdemokrater fick lyssna till nestorn, Alf Svensson.

Samlingen inleddes med sång och musik av Albins kapell (Albin Björhag, vår ombudsman i Jönköpings partiavdelning)under det att förväntansfulla deltagare samlades.Därefter hälsade Tomas Tyngel och Eva Stråth, ordförande i Bankeryd respektive Jönköpings Kommundelsföreningar, välkomna till festen och vände sig inte minst till Sonja och Alf Svensson.

Alf tog därefter till orda och förmedlade ett antal ögonblick från sitt mer än 50 år långa Kristdemokratiska liv, allt ifrån dess blygsamma begynnelse till spännande möten med ledande politiker både i Sverige, Europa och övriga världen. Säkert många kämpiga perioder men också ett gediget arbete som kröntes med framgångar, inte minst 1998 då KD fick 11,8% i Riksdagsvalet, vilket resulterade i 42 mandat i Sveriges Riksdag.

Så knyter Alf ihop sitt tal med att tala om dagens situation med en migrationspolitik som han tillsammans med många upplever allt för stram. Vi behöver arbeta för ”Ett större Vi, när andra har det bra, då har vi det bra – vilket genererar en våg av godhet”.

Så bjöds det på härlig ”pajbuffé” och därefter kaffe med tårtbuffé, lotterier och en härlig gemenskap. Så avslutades en av våra mer välbesökta trettondagsfester med många nöjda besökare.