Vi finns på plats på Västra Torget 19/8

 

(bilden ovan är ifrån tidigare våffelvagn på Västra Torget).Den 19/8 kommer vi att finnas på plats på Västra Torget och bjuda på en kopp kaffe och våfflor. Varmt välkommen till att fika och prata politik.

Politiskt genombrott; partier i Irak enas om framtiden för Islamiska statens offer

Bryssel, 30/6-2017

Den internationella tvådagarskonferensen i Europaparlamentet om framtiden för Iraks kristna ursprungsbefolkning avslutades idag med att ett gemensamt slutdokument antogs. Dokumentet poängterar vikten av flyktingåtervändande och återuppbyggnad och innehåller en färdplan för en långsiktig politisk lösning på den allvarliga situation som råder för främst kaldéer/syrianer/assyrier.

– Det är en enastående framgång att de här gruppernas politiska företrädare har kunnat lägga år av motsättningar bakom sig och enats om en gemensam väg framåt för svårt utsatta befolkningsgrupper. Jag lyckönskar ledarna för de sju partier det handlar om, de har visat politiskt mod och stort ledarskap, säger KD:s Europaparlamentariker, Lars Adaktusson.

Konferensen i Europaparlamentet i Bryssel arrangerades av Adaktusson på direkt uppmaning av Iraks kristna partier. Med på konferensen fanns, förutom de politiska företrädarna, bland andra representanter för den irakiska regeringen, det kurdiska självstyret, EU-kommissionen och det amerikanska utrikesdepartementet.

– Vi har haft en bred uppställning av medverkande och flera nya besked har getts. Den irakiska regeringen har öppnat för förhandlingar med de kristna partierna och den kurdiska regionregeringen ställer sig nu bakom ett självstyre på Ninevslätten, säger Lars Adaktusson.

Som uppföljning på konferensen kommer Lars Adaktusson och hans kansli nu att driva frågan om en särskild internationell givarkonferens för återuppbyggnaden av Nineveområdet. Adaktusson ska också rapportera till EU-kommissionen om konferensen och i september kommer han att träffa regeringsföreträdare i Bagdad för att diskutera den kristna befolkningens situation.

 

Sommarhälsning från Mia Frisk, regionråd

Hej,
Denna vår har gått otroligt fort och nu vi växlar upp inför valet den 9 september 2018.
I Region Jönköpings län har vi kristdemokrater mycket stort inflytande över hälso- och sjukvården då vi innehar ordförandeposten i den tyngsta nämnden (nästan 90% av regionens totala budget) Och det är fantastiskt roligt att få se politiska beslut genomföras som gör livet lättare att leva i vårt län.
Som under tidigare år har jag passat på att ‘gå i vårdpersonalens skor’ vilket har varit mycket givande. Jag har bl a åkt med ambulansen både i Eksjö och Värnamo, vilket gett kunskap i frågan om bemanning i ambulanserna. På medicinkliniken i Eksjö fick jag ta del av hur Nässjö kommun och Höglandssjukhuset varje vecka har ett digitalt möte där de stämmer av hur situationen ser ut vad gäller vårdplatser och platser på boenden, hur de gemensamt kan göra det bäst för Esther.

KD har konsekvent lyft barnperspektivet och det har bl a bidragit till att två nya familjecentraler invigts under våren och besök på Spira för skolelever. Som parti har vi också fokuserat på de äldres behov – vad är viktigast för Esther? I budgeten för 2018 skriver vi att detta ska vara bästa platsen att åldras på och har åtgärder för att det ska vara så.

När det gäller sjukvården har vi påbörjat en omställning av vården som innebär att vi går från sluten vård till öppen vård, från sjukhus till primärvård och vård i hemmet samt hälsofrämjande arbete. Detta för att klara framtidens utmaningar med begränsade resurser. Det sker en snabb befolkningsökning samtidigt som vi har en åldrande befolkning och om inte skatten ska höjas rejält måste vi ställa om vården till mer nära vård, istället för vård på sjukhus. Utvecklingen av vården gör att fler operationer kan göras i dagkirurgi och mer vård ges i hemmet, vilket gör att färre vårdplatser behövs.

Jönköpings län toppar de flesta mätningar när det gäller både kvalitet, tillgänglighet, patientnöjdhet och stabil ekonomi. Trots det, finns det stora utmaningar med rätt bemanning inom vissa kliniker och inte minst inom psykiatrin. Man kan ju annars lätt få bilden av en sjukvård i fullständig kaos och förfall. Den bilden stämmer inte i vår region.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikströms statssekreterare Agneta Karlsson lyfter ofta fram att hon vid en internationell konferens frågade vart departementet bör åka om man vill studera vård i framkant. Svaret hon fick var; åk till Jönköping!
Vi ska med andra ord vara stolta över vården och utvecklingen av vården i regionen. Våga använda Region Jönköping som Kristdemokraternas skyltfönster för en god och säker vård.

Civilsamhällets betydelse är en annan hjärtefråga som är starkt förknippad med KD. Här finns många exempel att lyfta fram, både inom kultur och hälsofrämjande insatser. KD jobbar aktivt på att få till en överenskommelse (handslag) med civilsamhället, men tyvärr är intresset för detta mycket litet hos övriga i Alliansen.

KD har jobbat aktivt för att kollektivtrafiken ska bidra till ett rundare län och bredbandsutbyggnad.

Om vi läser den styrande Alliansens budget finns ett tydligt fokus på äldre och jag har fått in målsättningen om att Jönköpings län ska vara bästa plats att åldras på. Det är jag stolt över.
Nu har jag några välbehövliga veckor för återhämtning för att till hösten med full kraft fortsatt driva på i partiets hjärtefrågor inom sjukvård. Jag är glad över att sjukvård är en prioriterad fråga för KD och varför inte använda Region Jönköpings län som gott exempel i debatten? Här styr KD och Alliansen över sjukvården. Precis som på riksplanet är det skillnad på när kristdemokraterna har ansvaret för sjukvården och när sossarna har det. KD står för utvecklingen av en god och tillgänglig vård av hög kvalitet. Sossarna fokuserar på att begränsa (avveckla) privata alternativ och ställer patienter i långa vårdköer.
Till sist, när det gäller våra tre akutsjukhus vara eller icke vara kan ni vara trygga i att så länge KD har ansvar för vården finns det tre akutsjukhus i länet.
Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över!

Önskar er alla en riktigt skön sommar!

Mia Frisk, regionråd (kd)