Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

2 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

SEGER FÖR JOHNSON - FÖRLUST FÖR EU OCH BRITTERNA

Nu är det klart att Boris Johnson och hans Tories får egen majoritet i det brittiska valet. Resultatet är, som han själv säger, ”en jordbävning”.

Det ger mig blandade känslor. Storbritannien tar nu ett stort kliv mot att lämna EU. Det är tråkigt att det brittiska folket inte vill tillhöra unionen, att de inte ser EU:s fulla potential med den gynnsamma inre marknaden, det viktiga miljösamarbetet och kampen mot den organiserande brottsligheten och terrorismen. Helt enkelt den fri- och trygghet som vi kan uppnå tillsammans.

Allt med EU är självklart inte bra, men personligen är jag övertygad om att unionen bäst förändras inifrån. Det går inte att påverka utifrån.

Nu vet vi i alla fall var britterna står i frågan, och nu när vi vet att Brexit med största sannolikhet blir av slipper europeiska företag, studenter, arbetstagare och familjer osäkerheten.

Samtidigt riskerar Brexit att öka oron inom Storbritannien. Detta inte minst med ett Skottland som efter Brexit vill ha en ny folkomröstning, för att som självständigt land kunna (åter)ansluta sig till EU.

Det var nog inte en sådan utveckling Boris Johnson och andra brexitörer såg framför sig när de drev på för ett brittiskt EU-utträde.

Vissa trodde att Brexit skulle bli starten på ett sönderfallande EU, där fler medlemsstater skulle vilja lämna. Nu riskerar istället det förmodade EU-utträdet att slita isär Storbritannien - inifrån.
... See MoreSee Less

2 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Glädjande nyhet!
Regeringen vill nu utveckla s.k. komplementbostadshus och låta dem bli större; 30 kvadratmeter.
Budskapet från civilutskottet är att ”det finns ett stort behov av nya bostäder, och komplementbostadshus kan vara ett av flera sätt att lösa bostadsbristen.”

www.svt.se/nyheter/snabbkollen/forslag-om-storre-bygglovsfria-hus

Så hette det inte för drygt fem år sedan då bostadsministern hette Stefan Attefall (KD). Då ansågs förslaget ”uselt”.

www.svd.se/s-kritik-mot-attefallshus
... See MoreSee Less

4 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Vi ökar! ↗️Idag släppte SCB sin partisympatiundersökning för november i helhet och då går det att bryta ner siffrorna. På riksnivå ligger Kristdemokraterna på 7,0% vid frågan om ”bästa parti” (partisympati), en uppgång från novembermätningen i fjol med 1,8%, då vi låg på 5,2%
Ser man till vårt område, Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) landar vi nu på 12,1%, +2,6% sedan november 2018 då vi låg på 9,5%
(Dessa förändringar är enligt SCB approximativt statistiskt säkerställda)

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

4 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Mats möter Ebba Busch Thor ... See MoreSee Less

5 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

VI LÄMNAR ENERGIÖVERENSKOMMELSEN

Den befintliga energiöverenskommelsen kan inte lösa Sveriges energiproblem vare sig på kort eller lång sikt.

Kristdemokraterna och Moderaterna har i sju månader krävt att regeringen ska bjuda in till förhandlingar för att nå en ny energiöverenskommelse. Vi har presenterat konkreta förslag till en ny inriktning på energipolitiken, däribland förslag om ett nytt energipolitiskt mål och reformer för att säkra kärnkraftens roll i systemet. Regeringen har inte hörsammat kraven. Därför har vi idag meddelat att vi lämnar energiöverenskommelsen.

En stabil och långsiktig elförsörjning är viktig för den svenska konkurrens¬kraften och en central del av klimatomställningen. För att klara omställningen måste vägtransporter och industrier elektrifieras. Framtiden kräver mycket mer ren el.

Under året har bland annat Skåne brottats med regionala elproblem som har hindrat företag från att växa. Det finns även ett behov av att utveckla det svenska elnätet och elnätsregleringen. Dessutom har diskussionen om Sverige på sikt ska ha kärnkraft eller inte blivit alltmer aktuell.
Den befintliga energiöverenskommelsen slöts 2016 och är i praktiken genomförd. Nu saknas förslag för att lösa både kortsiktiga och långsiktiga energipolitiska problem som Sverige står inför.

Regeringen har gjort klart att de inte är beredda att bemöta våra huvudsakliga krav, såsom:

✔️ Att ändra det svenska energimålet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt så att all ren el kan tillvaratas

✔️ Att kärnkraftens roll i energisystemet ska säkras.

✔️ Att alla riksdagspartier ska bjudas in till samtal om en ny energiöverenskommelse.
Totalt har vi lagt fram nio gemensamma förslag på reformer för en tryggare och bättre energipolitik. Vi avser nu att fortsätta driva förslagen i riksdagen och att söka stöd för dem hos riksdagens alla partier. Sverige förtjänar en energipolitik som möter dagens och framtidens behov. Det saknar tyvärr Sverige idag.

Läs mer om förslagen här:
www.dn.se/debatt/karnkraft-behovs-i-det-svenska-energisystemet/
... See MoreSee Less

6 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

DET GÅR INTE ATT AVTALA SIG FÖRBI MAJORITETEN I RIKSDAGEN

Efter politiska krav som backats upp från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har regeringen nu backat från en slarvig och ogenomtänkt reformering av Arbetsförmedlingen. Det var helt nödvändigt då förslaget saknade stöd. Därmed ser vi ingen anledning att gå vidare med misstroendet mot arbetsmarknadsministern.

Det är bra att regeringen respekterar riksdagsmajoriteten. Samtidigt återstår många frågetecken kring hur den här reformen ska utformas. Det är ett ansvar som regeringen och januaripartierna fullt ut måste axla. Det går inte att baksätesköra och detaljstyra en reform av den här magnituden från riksdagen.

Det finns därmed ingen anledning att tillsätta någon arbetsgrupp som omfattar riksdagens alla partier. Informationsgivning från regeringen kan ske enligt gängse ordning i utskotten.

Vår uppfattning är att Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att lyckas bättre med sin uppgift – att förmedla arbete. Det är många människor som idag står utan det stöd som behövs för att de ska ha en möjlighet att få sitt första jobb eller komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Det är för dem vi måste få en fungerande Arbetsförmedling.
... See MoreSee Less

7 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

KD PÅ DJUPET. Om tillit.

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och där kommentarsfälten fylls av nättroll vill vi presentera oss själva på djupet. Vi vill berätta om vår grundläggande syn på samhället och på samhällsgemenskap. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Sverige är ett bra land att leva i. Men problemen tornar upp sig och blir fler och fler; vårdköerna skenar och polisbristen är alarmerande. Kommuner och regioner går på knäna då regeringen och januaripartierna inte satsat tillräckligt på välfärden. De grundläggande saker som vi alla förväntar oss ska fungera – de måste fungera.

Väljarna har med rätta tappat tilltron till politiken. Man litar inte på att de beslut som fattas idag skapar grunden för en stabil framtid. Många frågar sig med oro hur det ska bli i framtiden, för våra barn och barnbarn. Därför måste de som styr vårt samhällsbygge idag visa på förmåga att tänka i flera generationer framåt. De måste våga ta ansvar för det som de vet är det riktiga och samtidigt ha mod att avstå från populära dagsländeteorier. Politiken har istället kommit att handla om att till varje pris klamra sig fast vid makten, utan att tyckas ha något mål eller mening med färden.

Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap.

Vid det här laget har du kanske förstått att det är något särskilt med KD. Vi är ett idéparti. Vi är ett frihetligt och marknadsvänligt parti som vill ha rimliga skatter och undvika slöseri med skattemedel. Vi rev åsiktskorridoren, vi var först att lämna decemberöverenskommelsen, vi vägrade januariöverenskommelsen, vi samtalar med alla riksdagspartier. Vi har suttit stabilt i alla borgerliga regeringar sedan vi kom in i riksdagen 1991, vi gör allt för att få till en ny borgerlig regering. Man vet var man har oss. På köpet får man ett parti som vågar sätta mjuka värden först. Trygghet och vård.

Låt oss avsluta med att återknyta till det absolut viktigaste. Det första vi måste göra är att se till så att stat, regioner och kommuner löser sina uppgifter. Ett Sverige att lita på.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

  • Följ oss på sociala medier: