Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

1 hour ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

1 day ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Missa inte säsongspremiären av Opinion Live kl 22.00 i SVT1 ikväll.
Stor debatt från Uppsala om våldtäkter och otrygghet. Med bl.a. Sveriges mest förtroendeingivande partiledare, Ebba Busch Thor.

Vill du också jobba för ett tryggare Sverige? Gå med i KD.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

1 day ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

UNDERSKÖTERSKEUPPRORET FÖRVÅNAR INTE - NU KRÄVS REFORMPAKET FÖR PERSONALEN!

Det är inte förvånande att undersköterskor i framför allt äldreomsorgen nu högljutt protesterar mot brister i arbetsvillkoren, som under lång tid på alltför många håll varit under all kritik: Orimliga arbetspass upphackade i delade turer försämrar medarbetares livskvalitet och möjligheter till familjeliv.Lägg därtill att löneläget ofta är lågt och det finns små möjligheter till yrkesutveckling och karriärsteg.

Det duger inte!

Med dåliga scheman och personalbrist följer stress och sjukskrivningar. Kommunal har visat att närmare 80 procent av personalen inom äldreomsorgen upplever psykisk ansträngning och jäkt i arbetet minst en gång i veckan och över hälften upplever detta i stort sett varje dag.

Risken att bli sjuk av stress är högre inom kvinnodominerade yrken och antalet startade sjukfall är högre i äldreomsorgen än i alla andra branscher (enligt siffror från 2017).

Med hög personalomsättning blir det ännu svårare att lägga bra scheman och upprätthålla personalkontinuiteten. 2018 mötte en hemtjänsttagare i snitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod, i vissa fall var det så många som 24. Förutom den stress detta skapar för medarbetarna, innebär det sämre kvalitet för de äldres omsorg. Personalen vittnar om att de inte har tid att skapa relationer till de äldre – vilket enligt forskning minskar kvaliteten,

Äldreomsorgens chefer har dessutom begränsade möjligheter att ändra på situationen. Arbetsmiljöverket har pekat på att chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning och många medarbetare.

Istället för att möta utmaningarna inom äldreomsorgen avskaffade regeringen äldreministerposten och januaripartierna nämner knappt äldreomsorgen i sin överenskommelse. I sin första gemensamma budget föreslår de fyra partierna istället nedskärningar i form av borttagna äldreomsorgssatsningar på äldres boende, socialt innehåll för att motverka ensamhet och personalens möjlighet till bättre scheman i hemtjänsten.

Det duger inte – nu måste medarbetarna inom äldreomsorgen och deras familjeliv och hälsa prioriteras. Det krävs också för att förbättra möjligheten att rekrytera personal. Reformer för förbättrade scheman och arbetsvillkor skulle också höja kvaliteten i äldreomsorgen och ge personalen mindre stress och mer tid med de äldre vilket ökar möjligheterna till mer socialt innehåll och goda relationer mellan äldre och medarbetare.

I våras presenterade jag och Ebba Busch Thor därför ett nytt reformpaket från Kristdemokraterna på sammanlagt 2,6 miljarder som vi anser måste genomföras nu!

* Vi vill införa, och kommer föreslå i vår budgetmotion i höst, ett prestationsbundet stöd om två miljarder kronor årligen från 2020. Hälften öronmärks ur det tillskott som aviserats till kommunsektorn och hälften tillskjuts därutöver. Stödet fördelas till kommunerna baserat på fyra parametrar som alla väger lika:

-> Se till att aktivt arbeta för att minska delade turer. Tiden som frigörs när de delade turerna försvinner bör användas till mer tid med de äldre.
-> Förbättra personalkontinuiteten. Kommunen ska tydligt minska antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare. Har man 12 eller färre under en tvåveckorsperiod får man alltid del av stödet.
-> Öka medarbetarnas nöjdhet och delaktighet: Kommunen ska visa tydliga förbättringar eller bibehållet goda resultat för SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
-> Avlasta cheferna: Kommunen ska kunna visa att snittantalet som äldreomsorgscheferna i kommunen har direkt rapporteringsansvar för tydligt minskar. De som har antal som inte överstiger 25 får alltid del av stödet.

* Vi vill också satsa stort – 600 miljoner kronor per år - på vidareutbildning och utveckling av personalens kompetens genom yrkesutveckling och karriärvägar för omsorgspersonalen: 600 miljoner kronor nästa år och 650 miljoner årligen därefter på utbildningsinsatser:

-> Återinför Omvårdnadslyftet som möjliggör vidareutbildning inom t ex demenssjukdom, multisjukdom, och förebyggande arbete.
-> Satsa på ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, för att de bättre ska klara av den viktiga roll de har i att skapa goda arbetsvillkor för sina medarbetare.
-> Satsa på utbildning av schemaläggare inom hemtjänsten. Vi återinför och utökar den satsning på metodutveckling, utbildning och spridning av goda exempel som regeringen strök i årets budget.
-> Förläng stödet till vuxenutbildning som kombineras med en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen med målet att uppnå kompetens för en tillsvidareanställning. Regeringen trappar ner satsningen och avslutar den 2020, men vi förlänger den.

I Januariöverenskommelsen lyser äldrefrågorna närmast med sin frånvaro. Det måste bli ändring på detta. Våra förslag skulle göra skillnad!

(Artikel från i våras i sin helhet i Svd: www.svd.se/hog-tid-att-prioritera-aldreomsorgens-personal?fbclid=IwAR1Q4Z0hntB2IYjayWKr19jMizgzSV... )
... See MoreSee Less

2 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

FEL ATT BJUDA HIT IRANS UTRIKESMINISTER

Irans utrikesminister Javad Zarif var på statsbesök i Sverige häromdagen. Syftet, att försöka rädda det globala kärnenergiavtalet, är självklart ytterst viktigt eftersom dess kollaps riskerar att stärka extremistiska krafter i Iran. Samtidigt är det svenska välkomnandet minst sagt problematiskt.

Mot bakgrund av att antisemitismen har ökat i Sverige ter det sig som ett hån att vår regering välkomnar utrikesministern från ett land som förnekar Förintelsen. Ett land som dessutom öppet uppmanar till att förgöra Israel, den enda demokratin i mellanöstern.

Människorättssituationen i Iran har heller inte förbättrats sedan det internationella kärnteknikavtalet slöts. Tvärtom verkar Irans ledare ha utnyttjat dess tillkomst till att öka förtrycket mot den egna befolkningen. Enligt Amnesty är Iran det land som, efter Kina, avrättar flest människor och regimkritiska, kvinnor och minoritetsgrupper utsätts för ständig och systematisk diskriminering.

Att inte inkludera de mänskliga fri- och rättigheterna i det internationella kärnteknikavtalet var ett misstag. Likaså är det ett stort misstag av Margot Wallström att, med öppna armar, välkomna Irans utrikesminister Javad Zarif hit.
... See MoreSee Less

3 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Det saknas många äldreboendeplatser i Sverige. Så kan vi inte ha det. Det här vill vi i KD ta itu med, bland annat genom att införa en ny äldreboendegaranti. Vad vill regeringen och varför har de inte agerat i tid?

Ikväll möts KD:s partiledare Ebba Busch Thor och socialminister Lena Hallengren (S) i Aktuellt som börjar klockan 21.00 i SVT2.

Vill du också vara med och jobba för fler äldreboenden och en politik som fokuserar på att välfärden ska fungera? Gå med i KD.

KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

3 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Dags för beslut! ⚽️

#stadsparksvallen
#välfärdslöftetBristande ledarskap i arenafrågan

Efter att 2/3 av seriens 30 omgångar är spelade så ligger J-Södra på kvalplats, bara två poäng från tabelltoppen. Ett avancemang till allsvenskan ligger därmed inom räckhåll.

Lika bra går det inte för det politiska styrets interna arenadiskussioner. I februari skulle kommunfullmäktige ha tagit ställning i arenafrågan men fortfarande har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna inte kunnat bestämma sig för vad som ska föreslås.

Vi Kristdemokrater står fast vid vår uppfattning att det svindyra Elmiaalternativet bör gå i papperskorgen och att vi istället utvecklar den arena vi redan har, dvs Stadsparksvallen, till en rimlig peng.

Att månad efter månad går utan att den styrande koalitionen kan komma överens visar på bristande ledarskap. Det kan också leda till fördyringar då byggpriserna riskerar att öka under tiden de politiska förhandlingarna pågår.

Oavsett vilket besked som ska lämnas så bör det komma nu. Det är orimligt att dra frågan i långbänk och låta både fotbollen, idrotten i stort samt väljarna vänta ytterligare på besked.

Stadsparksvallen är klassisk fotbollsmark och sannolikt landets vackrast belägna arena. Att utveckla den till allsvensk klass är det snabbaste och billigaste alternativet. Därmed också det förnuftigaste. Att det ska vara så svårt för den politiska koalitionen att dra den slutsatsen.
... See MoreSee Less

5 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

EU MÅSTE MARKERA MOT KINAS ÖVERTRAMP

Under de senaste veckorna har jag med oro följt utvecklingen i Hongkong. Media rapporterar världen över om hur sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter blivit allt våldsammare. Att den statligt styrda kinesiska tidningen Global Times går ut och säger att ”Kinas agerande i Hongkong inte kommer bli en upprepning av Himmelska fridens torg 1989” vittnar om situationens allvar, då sådana hänvisningar aldrig annars skulle göras.

Det som ligger till grund för demonstrationerna i Hongkong är ett lagförslag som strider mot den överenskommelse som gjordes när Hongkong övertogs av Kina. Jag anser att Kina gör ett tydligt övertramp mot överenskommelsen och därför röstade jag för en nödresolution i Europaparlamentet som framhöll detta. Vi måste tydligt markera mot Kina för att Hongkongs medborgare ska fortsätta åtnjuta mänskliga fri- och rättigheter, såsom rätten till att protestera.

Kina kan inte både vara en respekterad handelspartner och samtidigt ogenerat bryta mot de internationella överenskommelser som finns att förhålla sig till. Här faller ett stort ansvar på EU att markera mot Kinas agerande och att stötta Hongkongs medborgare i deras kamp för sina rättigheter.
... See MoreSee Less

  • Följ oss på sociala medier: