• För skolelever

  Här hittar du som elev bra information om vad vi kristdemokrater tycker är viktigt. Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Under rubriken vår politik kan du läsa mer om vår politik. Under Vår politik A-Ö hittar du mer kortfattade svar.

  Fler företag ger fler jobb

  Mindre privata företag och initiativrika personer är grunden för Sveriges välfärd. Politiker kan inte bestämma fram jobb. Jobben skapas när enskilda människor vill starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:
  • Göra det bättre för företagarna genom att minska antalet regler för deras företag, göra det lättare att låna pengar till företagen och sänka avgifterna för vad det kostar att anställa någon i företaget.

  Med barn och unga i fokus

  Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Vi måste underlätta för föräldrar att ta hand om sina barn. Att satsa på barn och unga är att satsa på framtiden.

  Vi vill:
  • Att familjer ska få större frihet att välja barnomsorg och att föräldrar ska få mer tid med sina barn.
  • Att förskolan och skolan ska bli ännu bättre.
  • Öka ungdomars möjlighet att få jobb.
  • Minska ungdomsbrottsligheten och hjälpa dem som blir utsatta för brott.

  Respekt för de äldre

  Äldre personer ska få en bra ålderdom och bra vård. Äldre personer har stor erfarenhet och kunskap som vi kan lära av. Alla har ett unikt värde och ska kunna åldras i trygghet.

  Vi vill:
  • Fortsätta sänka skatten för pensionärer.
  • Att vården ska bli bättre för de gamla och att de själva ska få välja var de ska vårdas.