• Kommunen är större än staden

    Motion till kommunfullmäktige

     

    Jönköpings kommun är större än staden. Jönköping är en stor kommun med en fantastisk variation och starka lokala identiteter i form av levande tätorter, samhällen och landsbygd.

    Vår ambition är att tillväxt och utveckling ska ske i hela kommunen, inte enbart genom förtätning av de centrala delarna av Jönköping. Vi vill tillskapa fler villatomter, säkerställa service och mark för etablering av olika verksamheter, stimulera lokala näring...