• Ett samhälle bygger man från grunden

  Kristdemokraterna är för många svenskar förknippade med vård, omsorg och sociala frågor. En viktig del av det sociala ansvaret, är möjligheten till arbete. Arbetslösheten är slöseri med mänskliga resurser och därför är full sysselsättning för alla som vill och kan arbeta ett viktigt politiskt mål. Vårt synsätt är att människor ska kunna arbeta hundra procent av sin förmåga och kunna påverka sin personliga ekonomi, säger Joha Frondelius.

 • Katrineholm ska bli bäst att växa upp i och målet är att alla får ett bra liv – hela livet!

  Vår vision är att kommunens kärnverksamhet skola, vård & omsorg ska uppnå en hög kvalité och bli omtyckt av alla. Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

  – Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola, säger Marian Loley.

  ...
 • Leva livet, hela livet

  Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer.  Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Vi lovar att fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet.

  ...
 • Familjecentral i Katrineholm tycker alla är bra!

  Vi Kristdemokrater motionerade om att införa en familjecentral i kommunen.

  En familjecentral är inte en kostnad utan en vinst för alla.

 • Katrineholms Kristdemokrater

  Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

 • Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot mot ungas tilltro för sin egen framtid

  Vi tror på en bra framtid där vi är öppna för nya idéer och en vilja att förändra det som inte är bra till det bättre – inget är omöjligt! Vi ser stora möjligheter och även stora utmaningar. En av våra största utmaningar 2014-2015 är ungdomsarbetslösheten i vår kommun. Den är mycket hög och är ett allvarligt hot mot ungas tilltro att kunna bygga sin egen framtid, säger Robert Persson.