• Leva livet, hela livet

    Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer.  Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Vi lovar att fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet.