• Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot mot ungas tilltro för sin egen framtid

    Vi tror på en bra framtid där vi är öppna för nya idéer och en vilja att förändra det som inte är bra till det bättre – inget är omöjligt! Vi ser stora möjligheter och även stora utmaningar. En av våra största utmaningar 2014-2015 är ungdomsarbetslösheten i vår kommun. Den är mycket hög och är ett allvarligt hot mot ungas tilltro att kunna bygga sin egen framtid, säger Robert Persson.