• Visa hänsyn vid exploatering

    I förra veckan antogs en vision för Knivsta för kommande decennium. En vision som avses ligga till grund för att Knivsta även framtiden ska vara en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Där antas även ambitionen att kommunen ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025.

    Det är en bra vision som rätt genomförd skapar ett bra Knivsta. Det är dock i själva genomförandet som svårigheter kan uppstå. Knivsta har sedan kommunstarten 2003 ökat i befolkning med 20 procent. Det innebär att Kniv...