• Kommunala kor…

    Vänsterpartiet och knivsta.nu tycker att Knivsta kommun borde skaffa sig kommunala kossor.

    Kristdemokraterna stödjer självfallet inte detta. Det finns ingen anledning att kommunen ska konkurrera med Knivstas mjölk- och köttbönder. Invånarnas skattemedel behövs bättre i kärnverksamheten. Vi prioriterar hellre mindre barngrupper i förskolan än att kommunen skaffar sig kommunala kossor.