Jultraditioner i skolan, självklart!

20131214-211516.jpg

”För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor”
I förra veckan var det luciadagen och runt om i Knivsta har människor samlats för att med ljus och sång fira Sankta Lucia. Vi kristdemokrater tycker att det är en självklarhet att också Knivstas skolor ska få bevara jultraditionerna i skolan.

Traditioner och högtider är bra därför att de för oss närmre varandra, skänker en känsla av samhörighet och stärker vår samhällsgemenskap. Det finns exempel från andra delar av landet där rektorer tidigare ifrågasatt luciafirandet, förbjudit barn att pyssla med änglar och där skolans lokaler rensats från adventsljusstakar och julstjärnor i fönstren. Orsaken skulle då vara att det är fråga om kristna traditioner.

Kristdemokraterna anser istället att det är viktigt att skolan uppmärksammar traditioner och vårt kulturarv. Detta för att barn och unga ska få en bättre förståelse för våra rötter och Sveriges gemensamma historia. Dessutom kan vår svenska kultur fungera som en viktig nyckel till integration för människor som invandrat till Sverige. Betydelsen av att uppmärksamma traditionella högtider i landets skolor ska därför inte underskattas.

Självklart ska det också vara möjligt för skolor att fira högtider i kyrkan, liksom att sjunga julpsalmer. Det tycks ha blivit en årlig tradition för vissa att två gånger om året ifrågasätta skolavslutningar i kyrkan, men det är fullt rimligt att elever som går på julledighet också får kännedom om varför vi firar jul i Sverige och hur ett julfirande i kyrkan går till. För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor samtidigt som den som inte önskar delta ska kunna avstå. På så vis säkras möjligheten att bevara älskade traditioner. Kristdemokraternas besked inför valet nästa år är att det fortsatt ska finnas möjlighet för Knivstas skolor att bevara våra jultraditioner.

Med de orden vill vi i KD Knivsta önska en fortsatt trevlig lucia!


Knivsta – där det byggs mest

Idag besökte bostadsminister Stefan Attefall (KD) Knivsta för att uppmärksamma vi är den kommun som bygger mest bostäder i landet per capita!

När han ändå var här fick ta första spadtagen till vad som ska bli tre kvarter med 147 hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och butiker samt 121 ungdomslägenheter!

20131211-205404.jpg