Nu kavlar vi upp ärmarna

År 2015 kommer att bli ett spännande år där vi i KD tänker arbeta hårt för att skapa ett ännu mer barn- och familjevänligt Knivsta. Det positiva valresultatet gör att vi nu har goda möjligheter att driva våra frågor inom näringsliv, samhällsbyggnad, social omsorg och skola på ett bra sätt.

Björn-Owe Björk, gruppledare, KD Knivsta.

Björn-Owe Björk, gruppledare, KD Knivsta.

En viktig förutsättning är att vi även denna mandatperiod ingår i Alliansen för Knivsta som fortsätter att styra kommunen de närmaste fyra åren. Vi har dessutom fått fyra ordinarie nämndplatser liksom en ordförandepost och sitter i både kommunstyrelse samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I budgeten som antogs med hjälp av en bred politisk överenskommelse i november, finns en rad frågor och politikområden som vi kommer att arbeta för under året.

Detta är några av våra prioriterade frågor:

  • Minska barngrupperna i förskolan och öka personaltätheten
  • Ordna en ungdomsgård i Alsike
  • Underlätta och påskynda byggandet av bostäder för unga vuxna
  • Utveckla resursskolan i Alsike
  • Påskynda byggandet av motorvägsavfart i norra Alsike//Moralund
  • Påbörja arbetet med att omstrukturera kommunens VA-hantering så att boende på landsbygden inte drabbas på ett oskäligt sätt.
  • Arbeta för företagsetableringar i kommunen för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen
  • Genomföra en genomlysning av SFI för att individanpassa utbildningen
  • Utreda möjligheten till att starta ett gymnasium i kommunen

Vi har en stark och vital lokalavdelning och många engagerade och duktiga medlemmar och politiker. Jag ser därför fram emot 2015 med stor tillförsikt.

Björn-Owe Björk, gruppledare, KD Knivsta