Vi kämpar för mindre grupper

Publicerad i Knivstabygden den 11 mars
Knivsta kommun har den näst snabbaste befolkningsökningen i landet. Detta ställer krav på kommunen som behöver bygga ut barnomsorg, äldreomsorg och skola i tillräcklig takt.

En mätning som gjordes i oktober visar att förskolan i Knivsta är fortsatt sämst i länet. Både när det handlar om barngruppernas storlek som vid tillfället var 19,9 barn per grupp och antalet barn per vuxna som då var 6,3.

Vi arbetar vidare med grupperna
Vi arbetar vidare med att minska barngrupperna.

KD i Knivsta gick till val på att minska barngruppernas storlek och att öka andelen vuxna i förskolan. Vi behöver arbeta vidare med att kompensera för den stora inflyttningen av barnfamiljer men också göra större satsningar än tidigare.

Därför har vi och alliansen skjutit till pengar för att minska barngrupperna med ett halvt barn under 2015. Vi vill också fortsätta att minska barngrupperna med ett halvt barn per år under mandatperioden med fokus på småbarnsgrupperna och öka antalet vuxna per barn.

Utbildningsnämnden har nu bett förvaltningen utreda olika åtgärder som kan påskynda en minskning. Det kan handla om att förändra vistelsetider, personal- och lokalförsörjning och se på alternativa omsorgsformer.

Vi har också börjat se över våra kostnader vid nybyggnation av skolor och förskolor. Allt nybyggande har gjort att vi i förhållande till andra kommuner har höga hyreskostnader vilket gör ekonomin ansträngd. Bara de kommande åren behöver vi ytterligare tre förskolor och en skola.

I skolan når vi bra resultat och hamnar på plats 14 i SKL:s ranking. Vi ligger dock sämre till avseende lärartäthet, vilket gör att det finns en del att göra inom skolans område också.

Vi Kristdemokrater lovar att vända på varje sten för att påskynda tidplanen för att minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan, men tänker även arbeta vidare med att öka lärartätheten i skolan.

Som ansvarig nämnd följer vi förvaltningens åtgärder för att uppnå dessa mål. Endast två månader har gått av det nya budgetåret så ännu kan vi inte utvärdera hur det går. Vi ber om tålamod medan vi gör vårt yttersta.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i utbildningsnämnden
Caroline Densjö (KD), ersättare i utbildningsnämnden