• Vi kämpar för mindre grupper

    Publicerad i Knivstabygden den 11 mars Knivsta kommun har den näst snabbaste befolkningsökningen i landet. Detta ställer krav på kommunen som behöver bygga ut barnomsorg, äldreomsorg och skola i tillräcklig takt.

    En mätning som gjordes i oktober visar att förskolan i Knivsta är fortsatt sämst i länet. Både när det handlar om barngruppernas storlek som vid tillfället var 19,9 barn per grupp och antalet barn per vuxna som då var 6,3.

    Vi arbetar vidare med att minska barngrupperna. ...