• Lagstiftningen måste ses över

  Publicerad i helhet, SvD 22 nov

  Lagen ålägger kommunen att tillhandahålla kommunalt VA om det av miljö- eller hälsoskäl ”behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang”. Det är kanske rimligt i helt nya bostadsområden utan annan bebyggelse i närheten men i verkligheten börjar man sällan ett samhälle från scratch.

  Lagen skapar stora problem vid utbyggnad av små samhällen. Kommunen har ansvar att tillhandahålla VA för varje glest bebodd by, så fort en enda ...

 • Nytt kommunalråd på plats

  Den 1 november började Björn-Owe Björk som nytt kommunalråd i Knivsta. Han blir därmed det första kommunalrådet för utbildningsfrågor i kommunen och Kristdemokraternas första sedan kommunen bildades 2003.

  Detta kommer att stärka partiets roll i kommunen och ökar möjligheten att ännu tydligare kunna bedriva en kristdemokratisk utbildningspolitik, menar han.

  Björn-Owe Björk, nytt kommunalråd i Knivsta kommun.

  Hur känns det...