• Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!

  Sveriges äldre är särskilt utsatta för bedrägerier. Ofta handlar det om faktura- och kortbedrägerier. Totalt anmäldes ca 3 700 bedrägerier förra året. Bedrägerierna mot äldre har fördubblats på ett år och på fem år har anmälda brott fyrdubblats.

  Enligt undersökningar från Brottsofferjouren är många äldre oroliga och rädda för att bli utsatta för brott. Situationen är allvarlig och många äldre drabbas mycket hårt eftersom de kan ha svårt att försvara sig. Det är inte ovanligt att man efter att ha blivit utsatt känner oro i det egna hemmet, inför att gå ut eller av en sådan enkel sak som att telefonen ringer. Andra skäms över att man har blivit lurad, men de enda som ska skämmas är de fega och hänsynslösa brottslingar som ljuger och bedrar sveriges äldre.

  Äldre ska inte behöva utsättas för brott. De ska bemötas med respekt. Att behandla äldre med respekt och att våra äldre åldras tryggt och värdigt är en grundläggande värdering som vi kristdemokrater vill slå vakt om. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag utan behöva vara rädda för att bli utsatta för brott. Andelen äldre i befolkningen kommer fortsätta att öka framöver, vilket gör det här till en stor framtida utmaning.

  I Sverige ska man känna att vi kan lita på våra medmänniskor, men samhället behöver göra mer för att fler äldre ska känna så. Äldre är oftast snälla och hjälpsamma eftersom de är uppväxta och uppfostrade till det. Tyvärr gör det de äldre mer utsatta, till exempel när en bedragare ringer på dörren för att be om ett glas vatten, men försvinner med handväskan som stod mitt i hallen.

  Kristdemokraterna vill satsa mer på polisen och skärpa straffen för brott som riktar sig mot äldre. De försvårande omständigheterna behöver ses över. Vi behöver skaffa en djupare kunskap kring äldres utsatthet för brott och genom informationsinsatser stärka äldres beredskap. Så menar vi att risken att drabbas kan minska.

  Kristdemokraterna står på de äldres sida. Det krävs åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges äldre. Det behövs också ett värderingsskifte till förmån för de goda värderingar som en gång byggde landet starkt.

  Alla ska kunna känna sig trygga, friheten får inte begränsas av rädslan för att utsättas för brott och äldre människor ska bemötas med både värdighet och respekt.

   

  Pontus Lamberg (KD)
  Ledamot av Regionpolisråd Mitt.

  Andreas Carlson (KD)
  Rättspolitisk talesperson,
  Vice ordförande justitieutskottet