• Caroline Densjö, kandidat nr 3

  Caroline är 40 år och arbetar som behandlingspedagog på en akutpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Stockholm. Hon flyttade från Stockholm till Knivsta kommun 2002 och bor numera i Alsike med sin make och tre barn. I dag sitter Caroline som ersättare i socialnämnden.

  Caroline Densjö

  Caroline Densjö, trea på kommunlistan.

  Jag vill:

    Arbeta för att barn och unga i kommunen ska känna att deras fritid känns meningsfull och utvecklande.

  •  Ha fler vuxna i skolan som har tid att se och bygga relationer med eleverna.

  •  Underlätta för familjer som jag anser är samhällets fundament.

  •  Arbeta för att minska barngruppernas storlek.