• Dyrare VA trots ny lagstiftning

  Björn-Owe Björk (KD) har länge arbetat för att boende på Knivstas landsbygd inte ska tvingas att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Trots att ny lagstiftning är på gång, så tog KF ändå ett beslut att säga ja till en ny VA-plan den 13 december, vilket kan ge allvarliga konsekvenser för boende på landet.

  Enligt vattentjänstlagen så är en kommun skyldig att anlägga kommunala reningsverk i utbyggnadsområden, vilket gäller även om det redan finns fullt fungerande anläggningar.

  Vanliga hushåll kan tvingas ansluta sig för en kostnad på upp till 200 000 kronor eller mer. I Knivsta kan upp till 40 landsbygdsbyar komma att omfattas.

  Denna lagstiftning har kommunalråd Björn-Owe Björk arbetat mot under flera år och har också fört upp frågan på högsta politiska nivå. Han fick tidigare med sig 20 kommunalråd som uppvaktade regeringen, som sedan tillsatte en utredning.

  Hoppades politikerna ville avvakta

  Björn-Owe Björk och övriga ledamöter i fullmäktige från KD Knivsta hade hoppats att övriga partier också ville avvakta med beslutet om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden, med tanke på att ny lagstiftning kommer.

  I fullmäktige yrkade KD att VA-planen återremitteras i avvaktan på kommande lagstiftning.

  – Det var enklare att få regeringen att initiera en lagändring än att få Knivstas kommunfullmäktige att inse att vi inte borde tvinga dessa kostnader på landsbygdens boende, sa Björn-Owe Björk i en intervju med UNT efter KF i december.

  Försvårar byggandet på landet

  Även kommunen kan bli tvungen att betala miljonbelopp för en utbyggnad av vatten- och avloppssystemet. En annan negativ följdeffekt är också att nybyggnation på landsbygden försvåras och hämmas.

  – Det är otroligt tråkigt att det blivit så här och att fullmäktige inte kunde vänta lite till med beslutet. Nu finns risken att olika viktiga utbyggnadsprojekt inte blir av eftersom konsekvenserna är så pass negativa både för kommunen och liksom för de som idag bor på landet, säger Björn-Owe Björk.

  Enligt lag ska boende ha kommunalt vatten om de har 10 till 20 grannar, eller fler. Lagen kom till för att förfallna brunnar och avloppsanläggningar inte ska bidra till miljöförstöring.

  Fotnot: Större tomter medför ytterligare kostnader. Förutom VA-avgiften får dessa fastighetsägare själva betala för ett längre schakt, återställning, eldragning med mera, vilket kan kosta uppemot 100 000 kronor extra.