• En borgerlig kraft mot slöseri

  Knivsta står inför svåra ekonomiska år. Ett viktigt mål för oss är att bromsa skenande kostnadsökningar i verksamheterna. Vi anser att skattemedlen ska användas förnuftigt samtidigt som kvaliteten på de utförda tjänsterna förbättras.

  Kristdemokraterna och Liberalerna gick till val på en ekonomi i balans, på att dämpa utbyggnadsplanerna i Knivsta och att inte höja skatten. Vi deklarerade också klart och tydligt att Knivsta kommun behöver prioritera sina kärnuppdrag: skola, vård och omsorg framför annan verksamhet.

  Kommunen har en hög inflyttning och en stor del av våra skattemedel måste därför läggas på infrastruktur och skolor. Dessutom brottas kommunen med ett underskott på cirka 50 miljoner kronor för åren 2017–2018.

  Ögonbryn har höjts över hur vi lyckat sätta ihop en budget som faktiskt går runt och där vi inte behöver belasta Knivstaborna med en skattehöjning på 70 öre de kommande två åren. Svaren finns i vår gemensamma budget.

  Reformer som höjer kvaliteten

  Vi lyfter här fram en rad reformer för att kommunen på sikt ska få en långsiktigt hållbar ekonomi.  Vi vill se över möjligheten att omorganisera delar av hemtjänsten. På detta sätt kan vi nå priser närmare rikssnittet och kan frigöra pengar till att höja kvaliteten. I nuläget betalas orimligt höga summor på timmar som inte nyttjas.

  Vi vill även upphandla driften av Estrids gård. Stordriftsfördelar ger en effektivare verksamhet, vilket gör att fler av Knivstas äldre som inte längre orkar bo hemma kan få en äldreboendeplats.

  Genom de satsningar som finns med i vår budget så kan vi fortsätta minska barngrupperna i Knivsta med 0,8 barn per grupp. Den budget som nu togs av de styrande ökar istället gruppstorleken med 0,25 barn per grupp. Med vår budget kan utvecklingen av grundskolan fortsätta. Vi vill ge rektorerna friheten att själva prioritera var elevpengen ska läggas istället för att låsa den till digitala läsplattor. På så sätt kan till exempel fler lärare anställas.

  Nej till dyra planprogram

  Vi säger dessutom nej till att bekosta dyra planprogram och öka den centrala administrationen för att svara upp mot fyrspårsavtalet, då vi inte anser att Knivsta ska fortsätta med samma utbyggnadstakt.

  Vi väljer att se över ambitionsnivån för den planerade fotbollsarenan vid Kölängen. Enbart de nio fotbollsplanerna kostar 50 miljoner kronor att anlägga. Den satsningen kan vänta några år då Nydal inte kommer börja byggas inom de närmaste åren.

  Vi sviker inte Knivstas barn och unga. Vi håller fast vid att omfördela anslagen till kultur- och fritidsföreningarna så att en större andel än dagens 46 procent når utövarna inom de ideella föreningarna. Vi håller också vårt löfte om att ge barnen en större central lekpark och avsätter därför två miljoner kronor i budgeten till det.

  Måste jobba smartare

  På många områden ser vi att det är möjligt att jobba smartare. I dagsläget saknas exempelvis både verksamhetsplan och relevanta mätbara mål inom många områden i kommunen.

  Tyvärr fick vi inte gehör för vår budget i omröstningen i december men gläds åt att en del av våra förslag finns med i majoritetens budget. En konsekvensanalys av fyrspårsavtalet är ett av dessa förslag liksom arbetet för en effektivare förvaltning och en förbättrad medborgardialog.

  Vi i KD och L lovar att arbeta för en långsiktig och hållbar omställning av Knivstas ekonomi där trivsamhet, trygghet och en bra livskvalitet för familjer, barn och unga är i fokus. Vi lovar att vara en borgerlig kraft mot skattehöjningar och onödigt slöseri med offentliga medel.

  Pontus Lamberg, gruppledare, Kristdemokraterna i Knivsta
  Anna Koskela Lundén, gruppledare, Liberalerna i Knivsta