• Fel att göra Knivstas barngrupper större

  När KD ledde utbildningsnämnden under förra mandatperioden lyckades vi minska barngrupperna i förskolan med flera barn per grupp. Det var ett viktigt mål som vi la mycket kraft och engagemang på. Fempartimajoriteten har nu avslagit Kristdemokraternas motion om att minska barngrupperna – trots att storleken nu ökar igen.

  – Vi ser hur förskolegrupperna ökat markant under det här styret. Istället har utbildningsnämnden i sin verksamhet valt att göra särskilda neddragningar i förskolan år på nästan 1 miljon utöver det som är budgeterat. Vi tycker att det är en olycklig utveckling, säger Björn-Owe Björk (KD) ledamot i kommunfullmäktige.

  Han ser gärna att majoriteten prioriterar att lägga pengar på kärnverksamhet framför andra områden.

  – Man väljer att lägga pengar på att ekologisk mat i skolan till exempel. För många av de här barnen så är det de behöver ett knä att sitta i och en vuxen som de kan vara med och som ser dem.

  Svaret från förvaltningen som styret lutar sig mot är att frågan om barngruppernas storlek är komplex och att förskolans kvalitet och barns förutsättningar att må bra, leka och lära är en fråga som inte enbart kan kopplas till antalet barn i gruppen.

  Men att sträva efter att barnen ska få ett begränsat antal relationer att förhålla sig till på förskolan, avseende både antal kamrater och pedagoger blir svårt i stora grupper, anser Björn-Owe Björk, fd ordförande i utbildningsnämnden.

  – Det är klart att det är mycket svårare att få en lugn stund och att få ner antalet barn per aktivitet om grupperna från början är stora. De kanske kan få ett mindre sammanhang under vissa stunder men inte under hela dagen, säger han.