Förskollärare är hoppfulla om barngrupperna i Knivsta

En av KD Knivstas viktigaste frågor är att minska barngruppernas storlek i förskolan. Planen är att fortsätta att minska barngrupperna med ett halvt barn per år under mandatperioden. Nu har resultatet börjat att märkas i kommunen.

På grund av den stora inflyttningen av småbarnfamiljer är behovet av att bygga ut förskolan stort. Den senaste i raden av nya förskolor är Högåsskolans som öppnar 1 januari 2016.

Katarina Bengtsson och hennes kollega Anna Axgren säger till UNT att de hoppas att de nya förskolorna kan göra att de slipper de tillfälliga avdelningar som öppnas och stängs varje år någonstans i kommunen när trycket på förskoleplatser blir för högt.

Bild på Björn-Owe Björk

Björn-Owe Björk, ordförande i utbildningsnämnden, Knivsta

De berättar att deras förskola: Lilla Brännkärr under året har minskat med ett barn och att man planerar att minska med ytterligare ett till nästa år.

– Det börjar ordna upp sig, men man kan alltid minska mer. Då får man mer tid för barnen och kan bedriva en bättre verksamhet, säger Katarina Bengtsson till UNT.

Enligt Björn-Owe Björk (KD), ordförande i utbildningsnämnden behöver kommunen arbeta vidare med att kompensera för den stora inflyttningen av barnfamiljer men också göra större satsningar än tidigare.

– För att komma tillrätta med detta har vi och alliansen skjutit till pengar för att minska barngrupperna med ett halvt barn under 2015 med fokus på småbarnsgrupperna och att öka antalet vuxna per barn, säger han.

Utbildningsnämnden har också bett förvaltningen att utreda olika åtgärder som kan påskynda en minskning. Det kan handla om att förändra vistelsetider, personal- och lokalförsörjning och se på alternativa omsorgsformer.

Tanken är att fortsätta att skjuta till mer pengar årligen tills barngrupperna minskat med två barn per grupp från höstens mätning där varje barngrupp i snitt hade 19,9 barn, vilket är den högsta siffran i länet.


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer