• Förslagen från KD blir verklighet

  Den 28 maj gick KD Knivsta ut med sin nya budget för en bättre skola och förskola. Den 4 juni fick vi se att Moderaterna och Centern helvänder och följer vårt förslag. Det visar att vår politik har betydelse och att KD tas på allvar.

  Vi i Kristdemokraterna anser aldrig att det är rätt att spara på skola och förskola i ekonomiskt tuffa situationer. Inför ett val är det också viktigt att som parti visa var man lägger sina prioriteringar. Det är ansvarsfullt och handlar inte om något ”politiskt spel”.

  Vi är mycket glada över att våra allianskollegor i M och C läst vår budget och hittat bra sätt att ta ansvar för kommunens ekonomi med bland annat bibehållen satsning inom skolan utan skattehöjning.

  Vårt budgetförslag blev klart några timmar innan det skulle läggas fram i kommunstyrelsen. Det kan uppfattas som olyckligt. Att vara fritidspolitiker, heltidsarbetande och familjefar är inte helt lätt alla gånger, dygnets alla timmar måste vändas och vridas på. Det gjorde att förslaget blev klart i sista sekunden, men det är ett bra förslag som visar vad vi vill under hela mandatperioden och kan knappast kallas för populism.

  Flera viktiga reformer

  Vi har tagit ut kompassriktningen för 2019-2022 med många långsiktiga reformer, bland annat fortsätter vi minska barngrupperna i förskolan, ökar stödet till ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och satsar på mer marknadsföring av kommunen för att locka nya företag att etablera sig här.

  Nytt beslut om Knivstas budget kommer tas i kommunstyrelsen i juni. Tills dess skulle jag vilja ha svar från de andra partierna. Hur många fler gånger vill Socialdemokraterna höja skatten under mandatperioden och hur mycket?

  Tänker Knu höja skatten eller överlåter ni det beslutet till förvaltningarna?

  Vad vill ni i SD?

  Följer vårt förslag om besparingar

  Och Moderaterna och Centern som nu även funnit att KD hade rätt i att det absolut går att göra effektiviseringar i socialnämnden, utan att försämra kvaliteten trots den initiala kritiken mot idén. Hur många av KDs reformer hinner ni ta med till nästa kommunstyrelse?

  Vi har flera bra reformer för att få en god ordning på ekonomin och är  öppna för att diskutera med andra partier för att tillsammans ta ett långsiktigt ansvar för kommunen.

  Pontus Lamberg, kommunalrådskandidat, KD Knivsta