• Hellre nytt styre än folkomröstning

    KD Knivsta uppmuntrar till att invånare i kommunen engagerar sig i utvecklingen av det framtida samhället. Vi tycker att fyrspårsavtalet är ett riktigt dåligt avtal och vi skulle gärna se en annan utveckling av Knivstas tätorter.

    När fyrspårsavtalet var uppe i kommunfullmäktige i december 2017, ville KD återremittera ärendet för att ha en folkomröstning och att anslutning till Käppalaverket skulle vara löst först. Vi tyckte då som nu att avtalet innehåller alldeles för hög grad av detaljstyrning och ger en samhällsutveckling vi i KD inte vill se.

    Tätheten på de 15 000 tilltänkta lägenheterna blir alldeles för hög och bidrar inte till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Förarbetet gick alldeles för fort utan en transparent dialog med medborgarna.

    Som folkvalda politiker kommer vi i KD Knivsta att driva vår politik i nämnder och styrelser för att få ett trivsamt Knivsta. Vi välkomnar initiativet med en folkomröstning, då det är en demokratisk ventil och möjlighet att använda. Vi ser dock en svårighet i att formulera en konkret fråga att ta ställning till nu när avtalet finns. Istället kommer KD att aktivt bedriva en sylvass oppositionspolitik.

    Efter valet hösten 2018 gick de partier som var för fyrspårsavtalet ihop och bildade fempartimajoriteten bestående av M,S,V,MP och C, samtliga partier backade kraftigt i valresultatet. Fyrspårsavtalet omförhandlas och stäms av med staten årligen. Vad Knivsta behöver är ett nytt styre för att omförhandla avtalet i en riktning vi vill se, det är först då vi kan få en riktig förändring.