• Intresse att lyssna på KD saknades

  Innan valrörelsen meddelade KD i Knivsta att vi går till val som eget parti och inte som en del av en allians eftersom vi ville kunna föra fram våra medlemmars ståndpunkter om  lägre byggnadstakt och kritik mot fyrspårsavtalet. Samtidigt siktade vi på ett borgerligt styre.

  Både Kristdemokraterna och våra vänner i Liberalerna nådde fantastiska valresultat och ökade med 4,1 respektive 2,2 procentenheter. Redan på valnatten var det tydligt vilken riktning Knivstaborna ville att kommunen skulle ta – de partier som liksom våra ville ha en försiktigare byggtakt ökade, och de som ville öka byggtakten och förtäta minskade.

  Direkt efter valet påbörjades sedvanliga förhandlingar i syfte att få till just ett borgerligt styre. De samtalen kom att pågå i över två månader men den återhållsamma, borgerliga politik våra båda partier önskade fick inget gehör.

  Utöver strategier kring byggnadstakten sökte vi också konstruktiva dialoger om kommunens ledarskap och ekonomi som vi hade synpunkter på. Men vi möttes av kalla handen. Vi bjöd inte bara in ledande politiker utan även deras partiorganisationer till samtal, men utan att få svar på våra frågor inför ett samarbete.

  Anklagades för samröre med S

  Plötsligt en dag möttes vi istället av anklagelser i media av Moderaterna om att vi skulle samarbeta med Socialdemokraterna enbart för att stänga ute dem. Det var inget som främjade samarbetet inom alliansen, och vi tog det som ett tecken på att M gett upp och inte var intresserad av en lösning tillsammans med oss.

  En av de viktigaste frågorna för KD och L är att vi har en långsiktigt hållbar ekonomi och en övergripande planering samt strategi för hur vårt samhälle och centralort ska ta form. Detta har vi inte fått gehör för under tidigare eller nuvarande mandatperiod, ej heller under förhandlingarna.

  Tyvärr har valresultatet helt negligerats av de partier som minskade i valet, vilket stänger ute kritikerna till bland annat fyrspårsavtalet.

  Svårt att begripa nya samarbetet

  Att M och C valt att samregera med S och V efter att ha valt att ingå i den nya ”fempartimajoriteten” är svårt att begripa. Det har redan fått negativa konsekvenser, bland annat den skattehöjning på 70 öre som till stor del kommer att gå till central administration för att hantera konsekvenserna av fyrspårsavtalet.

  Många Knivstabor tror att de nya pengarna ska gå till en bättre skola, förskola och äldreomsorg men så är inte fallet. Istället så ger fempartimajoritetens budget större barngrupper – där dessa i snitt ökar med 0,25 barn per grupp. Med vår budget hade vi fått se barngrupperna minska med 0,8 barn.

  Skolorna får också färre lärare med den nya majoritetens budget än med vår. Detta trots att vi inte höjer skatten.

  Ville inte rotera på posten

  Under en period pågick även förhandlingar med KNU. Samarbetet sprack eftersom det saknades stöd hos Kristdemokraterna och Liberalerna för att deras gruppledare skulle utgöra oppositionsråd hela mandatperioden.

  Vi föreslog att oppositionsrådsposten skulle rotera på två år vardera, men det förkastades av KNU. Tyvärr valde det lokala partiet då att istället samarbeta med SD vilket gav dem bland annat rådsposten och flera presidieplatser. De kopierade KD/L-budgeten rakt av och klistrade på sin egen logga.

  Oppositionen är nu splittrad. Vi arbetar för att våra och Liberalernas frågor ska lyftas fram och få prioritet. Vi är säkra på att Knivsta och Knivstaborna skulle vinna på riktigt bra borgerlig politik. Vi beklagar att den tiden inte är nu utan att det kommer att dröja flera år.

  Vi värnar våra väljare

  Vi är dock glada och stolta över att vi värnar våra väljares intressen. Vi har varken höjt skatten med 70 öre eller släppt fram partier med annan människosyn än vår. Vi hade rent samvete innan valet, och har det även nu efter valet. För oss har politiska tjänster aldrig varit mest intressant – något som väldigt tydligt framhölls som dyr förhandlingsvara för andra partier under hösten.

  Vi i KD säljer inte våra politiska själar för vare sig månadsarvoden eller nämnduppdrag.

  Vi sviker inte våra väljare. Det är vi stolta över.

  Pontus Lamberg, gruppledare KD Knivsta
  Per Lindström, ordförande, KD Knivsta
  Oscar Hahne, KD, ersättare i kommunstyrelsen
  Björn-Owe Björk, KD, ledamot i kommunfullmäktige
  Synnöve Adéll, KD, ledamot i kommunfullmäktige
  Gunnar Gidlund, KD, ledamot i kommunfullmäktige