• KD:s krav gick igenom – styret går med på att halvera byggtakten

  Kristdemokraterna har varit emot den höga byggtakten som anges i fyrspårsavtalet sedan start. Men nu väljer majoriteten att besluta i enlighet med våra förslag – och då ser vi ingen anledning att folkomrösta i frågan.

  Tidigare i år då namnunderskrifterna till folkinitiativet lämnades in till kommunen blev frågan aktuell för beslut i kommunfullmäktige. Kristdemokraterna la då fram våra 13 skarpa förslag till omförhandling som vi krävde skulle gå igenom för att stödja omförhandlingen. Eftersom KD är vågmästare i frågan om att genomföra folkomröstningen såg vi chansen att inleda en förhandling om hur fyrspåravtalet ska omförhandlas. Efter ett par veckors förhandlingar, står det klart att fempartimajoriteten faktiskt går med på Kristdemokraternas krav inför en omförhandling med staten.

  – Vårt mål har hela tiden varit att kraftigt minska åtagandet kring nya bostäder. Det har varit vår starkaste drivkraft politiskt sedan frågan dök upp för första gången. Att en bred majoritet av Knivstas partier nu står bakom KD:s förslag om 7 500 nya bostäder istället för 15 000 är en stor seger för oss, jag känner mig väldigt glad över att vi nådde fram till detta, säger Pontus Lamberg, gruppledare i KD.

  Pontus Lamberg, gruppledare för Kristdemokraterna i Knivsta

  Utöver att halvera byggtakten så höjs också P-normen från 0,3 till upp mot 1,0 per bostad i ej stationsnära lägen. Det betyder att den lägre P-normen endast råder i upp till 500 meters radie från stationen. Innan gällde den lägre normen alla bostäder i de utpekade områdena i Alsike och Nysala.

  I överenskommelsen ingår också att områden för nybyggnation ska omfatta kollektivtrafiknära områden i hela kommunen och inte bara i Knivsta och Alsike. Tätheten i de orterna minskar ytterligare genom att planerna för att bygga i Nysala åter blivit aktuella i dialog med Uppsala kommun. Dessutom ska en analys göras för att se hur utbyggnaden påverkar trafikflödet.

  – Eftersom nu majoriteten beslutar i enlighet med samtliga av våra förslag så ser vi ingen anledning att folkomrösta, eftersom vi då nått i mål med en kraftigt sänkt exploatering. Något inte ens en folkomröstning skulle kunna garantera, säger Pontus Lamberg.

  Per Lindström, ordförande i KD Knivsta lyfter fram att resultatet alltid har varit viktigast för partiavdelningen.

  –  Vi är ett konstruktivt parti och tänker i första hand på vad vi uppnår rent sakpolitiskt. Nu får vi en extra tyngd i förhandlingen med staten när de flesta partierna, med en bredd från höger till vänster, är eniga kring dessa punkter. Det är en stor framgång att vi har lyckats få med tidigare exploateringsvänliga partier på en betydligt mer restriktiv linje, säger han.