• KD satsar på skolan i ny budget

  Knivsta kommun har en ansträngd ekonomi. KD väljer att satsa på skola, vård och omsorg och vill att kommunen använder sina resurser på ett klokare sätt och effektiviserar där det är möjligt.

  Kristdemokraterna vill att alla verksamheter gås igenom med syfte att identifiera verksamheter där Knivsta har oskäligt höga kostnader. För att säkerställa en god välfärd krävs att skattemedel och avgifter används i verksamheter som är kostnadseffektiva.

  – Det är en tuff budget, men vi utgår från de förutsättningarna vi har. Vi vill tydligt prioritera och fortsätta utveckla skolan, minska barngrupperna i förskolan och samtidigt sänka skatten. Det har vi råd med om kommunen prioriterar rätt, säger Pontus Lamberg som toppar KD:s kommunlista.

  Att tumma på kvaliteten i skolan är inget KD kommer acceptera. Man ska också kunna lita på att kommunen tar sitt ansvar i omsorg om äldre, liksom när det handlar om övrig grundläggande samhällsservice.

  Markförsäljning betalar dagens drift

  I dagsläget så utgör fem procent (62 miljoner kronor) av kommunens årliga drift av vinster från markförsäljning. Detta gör att kommunens budget blir oerhört konjunkturkänslig.

  – Beroende av vinster från markförsäljning måste minska. Med de reformer som vi föreslår så kan beroendet av vinster från markförsäljning minska med 17 procent utan att höja kommunalskatten eller genomföra kvalitetssänkningar i kommunens kärnverksamheter.

  Det finns flera områden där kostnaderna kan gå ned mer. KD föreslår att park- och fritidsförvaltningen slås ihop, att samhällsutvecklingsnämndens verksamhet övergår till bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen och att lokalerna nyttjas effektivare genom en ny hyresmodell.

  Avvakta med investeringar

  Vi tror också att det är fullt möjligt att avvakta med flera investeringar på kort sikt. Ängbyvallens fotbollsplaner skulle kunna bibehålls ytterligare ett antal år och planerna på en ny återvinningscentral bör strykas.

  – Knivsta kommun har inte heller råd att bygga och driva all verksamhet i egen regi. Varje gång kommunen stoppar spaden i marken för att bygga en förskola eller skola ökar lokalkostnaden orimligt mycket.

  Reformerna i KD:s budget för 2019 innebär att Knivsta kan fortsätta minska barngrupperna med 0,8 barn per grupp och fortsätta att utveckla skolan. Kommunen har också råd att sänka parkeringsavgifterna.

  Läs budgeten i sin helhet här

  För mer information, kontakta:

  Pontus Lamberg
  Kommunalrådskandidat, Kristdemokraterna Knivsta
  Tfn: 070-415 00 47