• KD släpper valmanifest för Knivsta

  Kristdemokraterna i Knivsta har presenterat valmanifest för mandatperioden 2022-26. Tre huvudfrågor lyfts särskilt: sänkt byggtakt och skatt, landsbygd och värderingar. Och förstås: att Knivsta ska få ett nytt borgerligt styre.

  – Vi längtar efter valet och att kämpa för möjligheten att vara med och styra Knivsta igen. Vi brinner för bygden och har många förslag till förbättringar, säger Mimmi Westerlund som är partiets förstanamn.

  Den huvudsakliga drivkraften kommer från hur den gångna mandatperioden utvecklat sig. För första gången blev Socialdemokraterna, i samarbete med Moderaterna och Vänsterpartiet, ordförande i kommunstyrelsen. Det resulterade bland annat i höjd skatt och neddragningar i skolan, och var ett sätt för exploateringsvänliga partier att få styra Knivsta ihop.

  – I många år har Knivsta kommun gjort sig beroende av att sälja mark för att få ekonomin att gå ihop. Det är oansvarigt och riskfyllt att låta exploateringen styra hur mycket pengar skolan och förskolan ska få. De senaste åren har detta resulterat i neddragningar. Det vill vi ändra på. Det är dags att byta ut styret mot partier som vill ha en mer lagom byggtakt.

  Thomas Malmer är ny i partiet och har fått förtroendet att få stå på plats två på listan. Under hösten ledde han arbetet med partiets stadsbyggnadsstrategi.

  – Andra kommuner klarar av att växa trivsamt. Knivsta kan också göra det men för det krävs att kommunen tänker om och börjar planera för en helhet som hänger ihop. Målet är en trivsam trädgårdsstad med en fungerande trafiksituation och en fortsatt möjlighet att kunna parkera sin bil nära boendet.

  Sänkt skatt bidrar förstås också till att öka kommunens attraktivitet och medborgarnas självbestämmande, menar han.

  Landsbygden är också prioriterad för Kristdemokraterna. Oscar Hahne, partiets tredjenamn på listan, framhåller att hela kommunen ska ges chans att utvecklas.

  – Knivsta ska inte bara finnas för dem som råkar bo på cykelavstånd från tätorten. Man ska kunna bo, forma sitt liv och bedriva en näringsverksamhet i hela kommunen. Framför allt hoppas vi på en ny regering som sänker de orimligt höga drivmedelspriserna som utarmar både jordbrukare och vanliga barnfamiljer.

  I valmanifestet betonas också vikten av att värna värderingar i samhällsbygget, inte minst kopplat till trygghetsfrågorna.

  – Knivsta är en liten kommun med förhållandevis god social sammanhållning. Växer vi för fort riskerar mycket av detta gå förlorat. Det är viktigt att vi slår vakt om allt som skapar trygghet, avslutar Mimmi Westerlund. 

  Kontakt:

  Mimmi Westerlund
  mimmi.westerlund@kristdemokraterna.se
  0703829748

  Thomas Malmer
  thomas.malmer@knivsta.se

  Oscar Hahne
  Oscar.hahne@knivsta.se