• Knivsta behöver en småbåtshamn

  I dagsläget är Knivsta den enda kommunen kring Ekoln som inte har en småbåtshamn.
  – Det fantastiska läget intill sjön och dess vattenspegel behöver utnyttjas bättre, säger Pontus Lamberg, kommunalrådskandidat för KD.

  Ekoln är en vattenled sedan urminnes tider, både för människor och för frakt av varor. Det går att ta sig ut till Östersjön för vidare färd med båt via olika farleder därifrån. Men idag missgynnas Knivsta då kommunen varken har en brygga att lägga till vid eller en gästhamn.

  Orter runt om i Sverige med närhet till vatten drar nytta av sitt läge på olika sätt. Genom att göra vattenbrynet mer lättillgängligt  för allmänheten så kan invånare och besökare njuta av miljön på ett helt annat sätt, inte minst under sin fritid.

  Pontus Lamberg och Gunnar Gidlund vill utnyttja närheten till Ekoln bättre.

  – Det är något Knivsta också bör göra. Vi ser att alla kommuninvånare skulle gynnas av förbättrad åtkomst till vattnet och inte bara de som har lättare att få en båtplats, säger Gunnar Gidlund, ledamot i Samhällsutvecklingsnämnden.

  Nya bostäder med sjöläge

  I anslutning till småbåtshamnen skulle det gå att utveckla nya bostadsområden genom att även ge möjlighet för båtplatser och sjönära läge i anslutning till denna.

  Viktigt är att allmänhetens intresse tillvaratas, anser KD Knivsta, som gärna ser att småbåtshamnen kan få bilda ett nav i en miljö som också innefattar en badplats och vandringsleder. Förhoppningen finns om att en privat aktör nappar på möjligheten att driva en hamn.

  – Finns intresset hos allmänheten skulle kommunen sen kunna bistå med att tillgängliggöra området med gång- och cykelvägar och sköta ett framtida bad, säger Pontus Lamberg.