• KD vill omförhandla avtalet med staten

  Avtalet för en utbyggnad av Knivsta som föreslås ska ingås mellan Knivsta kommun, region Uppsala och staten innehåller en alltför hög grad av detaljstyrning och en samhällsutveckling som inte är önskvärd. Vi vill därför att innehållet i avtalet omförhandlas. 

  Att bygga 9000 bostäder i Nydal och 6000 bostäder i Alsike inom en radie på ca 1000 meter innebär en täthet som vi anser är orimlig. Kravet på exploateringstal med mellan 1-2 innebär att det bitvis kommer bo uppåt 500 personer per hektar.

  Att samtidigt bygga hela stadsdelar där ”bilfritt är norm” med ett max p-tal på 0,3 är ett miljöpartistiskt experiment vi inte tror kommer att fungera.

  Att det behövs hyresrätter är självklart men att 30 procent av bostäderna, dvs 4500 bostäder ska vara hyresrätter är orimligt. Många människor drömmer om att kunna skaffa sig ett eget hus. Med detta avtal byggs inga småhus i dessa områden överhuvudtaget, trots den stora efterfrågan.

  Fel att frångå visionen

  Vi i Kristdemokraterna anser att de är fel att frångå kommunens vision om en modern småstad och en levande landsbygd i samverkan. Det vi nu ser framför oss är ingen småstad utan ett storskaligt bygge med en täthet som ligger i linje med Sundbyberg, Sveriges mest tätbefolkade kommun.

  Avtalet pekar därmed mot en annan utveckling än den KD vill ha, det vill säga en blandat byggd småstad med hög grad av trivsamhet.

  Att kommunen ingår ett avtal som i mycket hög detaljeringsgrad reglerar kommunens utveckling de kommande 40 åren är anmärkningsvärt. Genom avtalet avtalas stora delar av det kommunala självstyret rörande byggnation, exploatering och markanvändning bort.

  Orimligt snabb process

  Då processen med att ta fram detta avtal dessutom gått orimligt fort och där möjlighet till en transparent dialog med kommunens invånare ej medgetts, anser KD att det bör genomföras en rådgivande folkomröstning.

  Genom detta avtal berövas nu kommunens nuvarande och framtida invånare en möjlighet att genom sin röst påverka den framtida samhällsbyggnaden.

  Vi har därför föreslagit kommunfullmäktige besluta om att den 17 februari alternativt så fort det är praktiskt och juridiskt möjligt, genomföra en omröstning om huruvida avtalet med staten bör ingås och ges en möjlighet att ta ställning till om det är denna kommunutveckling som är önskvärd. (Foto: Knivsta kommun)

  Björn-Owe Björk, kommunalråd, KD Knivsta
  Synnöve Adéll, ersättare i kommunstyrelsen, KD Knivsta