• Kristdemokraterna leder utbildningsnämnden

  Björn-Owe Björk, gruppledare för KD i Knivsta

  Björn-Owe Björk, gruppledare och ny ordförande i utbildningsnämnden.

  Grattis till utnämningen som nämndordförande, Björn-Owe Björk!
   Tack så mycket. Det känns jätteroligt.

  Vad betyder detta för dig som politiker och för Kristdemokraterna?
   Detta är en fantastisk chans att få driva våra frågor inom utbildningsområdet och ger en större möjlighet att påverka. Samtidigt känner jag mig ödmjuk inför den uppgift jag nu ska ta hand om – att driva skolfrågor och att förbättra och stärka skola och förskola i Knivsta kommun.

  Vilka frågor kommer du att arbeta för?
   Vi har gått till val på att göra något åt de stora barngrupperna i förskolan, detta är prio ett. Sedan vill vi öka personaltätheten i skola och förskola och bibehålla de goda studieresultaten i kommunen.

  Kommer Knivstaborna märka att det är KD som har ordförandeposten?
   Det hoppas jag. Framförallt ska vi visa Knivsta att vi satsar på förskolan. Vi ska se till så att frågan äntligen kommer upp på agendan. Den har länge varit nedprioriterad.

  Nämnden har även fått ansvaret för fritidsgårdarna eftersom fritid- och kulturnämnden läggs ned, vad tycker du om det?
   – Jag tycker att det är bra. Våra två fritidsklubbar: Guldgruvan och Alsike fritidsklubb ingår redan i nämndens verksamhet. På det här sättet så får vi positiva synergieffekter när det handlar om personal, lokaler och verksamhet. Vi ska också arbeta för en ungdomsgård i Alsike, vilket behövs. Idag finns endast en fritidsgård i kommunen, som ligger vid Thunmanskolan.

  Vad prioriteras nu allra högst av dig som ordförande?
   
  – Åter att minska barngrupperna i förskolan och att behålla kvaliteten i skolan så att vi får ha kvar de goda skolresultaten. Sedan ska vi utreda möjligheten att starta ett teoretiskt gymnasium i Knivsta. Detta tror jag är mycket viktigt för orten. Pengar har begärts från KS för att undersöka när detta kan vara lämpligt.