• M, S och C tar makten över byggnadstakten

  Valresultatet i Knivsta var tydligt. De partier som ville öka byggnadstakten minskade, och de som ville ha en försiktigare utbyggnad ökade. Trots detta sitter samma politiker kvar och styr genom ”fempartimajoriteten” – och nu har dom hittat nya sätt att ge sig själva makten över hela detaljplaneprocessen. 

  – Innan detaljplanerna kommer upp för beslut i samhällsutvecklingsnämnden (SUN) har en styrgrupp redan startat upp arbetet och bestämt omfattning samt inriktning på projektet. Till exempel våningsantal och täthet.

  – Nu väljer man att utse kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)  till den styrgruppen, och där sitter de exploateringsvänliga partierna i majoritet: M, S och C, kommenterar Pontus Lamberg, KD, gruppledare i Knivsta.

  Nämnden blir överflödig

  Genom att ta bort beredningen från SUN blir den nämnden mer eller mindre överflödig, allt kommer ändå att avgöras i KSAU.

  – Det är inte att respektera demokratin och den överenskomna organisationen, säger Pontus Lamberg.

  KD Knivsta anser att uppdraget för utveckling av Knivsta kommun fortsatt måste ligga i samhällsutvecklingsnämnden. Annars misslyckas fempartimajoriteten med sin politiska vilja att förbättra dialogen och transparensen med medborgarna genom att göra på det här sättet.

  – Eller var den ambitionen också bara ett spel för galleriet, frågar han avslutningsvis.