• Medborgarråd – Ett slag i luften!

  Medborgarråd ger inte mer inflytande och kommer inte ta invånarnas synpunkter på allvar. Inge inte falska förhoppningar!

  I planeringen av det framtida samhället i Knivsta kommun krävs att medborgarna som i framtiden ska leva här får vara med och påverka utvecklingen. En ordentlig medborgardialog ger de olika processerna en transparens och stärker demokratin på lokalt plan.

  En tidig medborgardialog minskar inte antalet överklaganden av detaljplaner, enligt forskning. Däremot är informationen från dialogen viktig och värdefull att ta till vara på när förslagen arbetas fram.

  Det är viktigt att vara medveten om att vid en utökad medborgardialog så blir man tvungen att välja mellan effektivitet eller lokal demokrati. Utifrån hur det tidigare har fungerat i Knivsta, till exempel med fyrspårsavtalet som beslutades på kortast möjliga tid utan demokratisk förankring, är vi i KD Knivsta ytterst tveksamma till att ett medborgarråd skulle få avgörande betydelse.

  Ej lyssnat på synpunkter

  I samrådsskedet kring detaljplaner genomförs redan medborgardialoger och många invånare väljer att tycka till. Tyvärr har inte politiken tagit till sig av synpunkterna och bearbetat in dem i förslagen. En risk vi även ser med medborgarrådet!

  KD Knivsta vill att dialogen mellan politiken och medborgarna ska förbättras. Inför stora förändringar som Knivsta står inför, behövs en kontinuerlig dialog för att förankra förändringar med invånarna.

  Men innan vi satsar på ett medborgarråd behövs reformer för en minskad kostnadsutveckling. Att satsa på obeprövade metoder är inte bra prioritering av skattepengar. Vi har helt enkelt inte råd med en satsning på 400 000 kr varje år under mandatperioden för något med oklar  effekt.

  Dra lärdom av föregångare

  Under tiden idén ligger på väntelistan kan vi bevaka resultatet från Utrecht och Korsholm som anges som föregångare. Gav satsningen rätt effekt, fanns något vi kan dra lärdom av och göra bättre?

  Innan den ekonomiska situationen ordnat upp sig och effekter av medborgarrådsmetoden presenterats, kan vi använda och vidareutveckla de verktyg kommunen redan har för medborgardialoger. KD Knivsta är övertygade att utbyggnadsplanerna går att visualisera med hjälp av de digitala verktyg som kommunen förfogar över och att använda samrådsskedet vid detaljplanering på ett mer effektivt sätt.

  Samtidigt kan det inte vara en monolog, utan invånarna måste känna sig hörda och att deras synpunkter tas tillvara, där kan politiken bli mycket bättre och det kostar inget!