• Mer rimlig byggtakt och stopp för skrytprojekt

  Per Lindström

  Per Lindström, 52, hoppas att kommunen ska kunna få tillbaka ett mer sunt ekonomiskt tänk igen och vill se ett slut på onödiga projekt utan nytta. Dessutom måste hastigheten i byggandet ner.

  De senaste åren har det saknats en tydlig riktning om var politiken är på väg och vilka mål man har med besluten.

  – Det har varit en väldigt spretig konstellation som styrt kommunen under dessa fyra år. Jag hoppas vi kommer ifrån ett sådant styre framåt.

  En hel del pengar som hade kunnat läggas på kärnuppgifterna: skola, äldrevård och social omsorg har istället landat på olika projekt som: innovationskontor och diverse projekt som kommunen inte har ekonomin för, menar han.

  – Vi måste få till en sund ekonomi igen och rensa ut sådant som inte ger en direkt effekt. Jag gillar ordning och reda och vill jobba för det.

  Måste bromsa byggandet

  Ett annat område som Per vill förändra är synen på byggande. KD har jobbat mot att sänka hastigheten i exploateringen av kommunens mark sedan före fyrspårsavtalet 2017 men jobbat i motvind.

  – De som styrt fram till nu röstade också för avtalet som band upp kommunen till 15 000 nya bostäder med skarpa villkor om låg parkeringsnorm och många hyresrätter med mera. Här vill KD något annat.

  Under denna mandatperiod så har Per som är ordförande i KD Knivsta, suttit som ledamot i bland annat Kommunfastigheter i Knivsta AB och i Knivstavatten, och varit ersättare i kommunfullmäktige.

  – Jag har kommit att intressera mig för frågor om vatten och avlopp. Det är måhända inte de mest glamourösa sakerna man kan hålla på med, men utan vatten och avlopp blir det varken vård, skola eller omsorg, säger han .

  Avloppsfrågan går före övrigt

  Knivsta behöver nu lösa sin avloppsfråga för att klara nuvarande och framtida befolkning och för att förbättra miljön vid Mälaren.

  – Det kommer att hända väldigt mycket på denna front den kommande mandatperioden och jag hoppas få vara delaktig i det stora projektet att byta ut vårt reningsverk mot en anslutning till Käppalaverket

  Till vardags arbetar Per som IT-specialist med stora, komplexa IT-system.

  På fritiden är han även förtroendevald i Knivsta pastorat men ska han ha en riktigt kul och spännande stund, så går han helst på en basketmatch och ser Uppsala Baskets herrar eller damer slåss om poängen.