Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

KD

Knivsta ska bli en av Sveriges bästa kommuner att växa upp i och som ett viktigt led i arbetet vill vi kristdemokrater skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Våra barn skulle må bra av mer tid tillsammans med sina föräldrar, men också med andra vuxna förebilder. Valfrihet inom barnomsorgen är en självklarhet för oss. Därför är det vår ambition att skapa möjlighet till mer tid för barnen oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller på förskola. Det behövs vuxna som har tid att lyssna, trösta, bära, läsa sagor, baka sandkakor, rabbla bokstavsramsor och göra allt det där som barn behöver – även när vi vuxna är på jobbet.

Kristdemokraterna är partiet för valfrihet åt familjen – men också för bättre kvalitet i förskolan. Vårt arbete syftar genomgående till att skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Det finns andra som anser att förskolan ska lägga resurser på att genuscertifiera barnens leksaker, könkvotera lektid eller revidera barnböcker ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Det finns också politiker som tycker att det viktigaste med förskolan inte är omsorg utan utbildning. De sistnämnda tenderar att prioritera större barngrupper och högre andel högskoleutbildad personal framför mer tid för barnen och mindre förskolegrupper.

Kristdemokraterna anser att det ska finnas högskoleutbildade förskollärare i varje barngrupp så att dessa kan leda den pedagogiska verksamheten – men en röst på KD inom Alliansen är därutöver i första hand en röst för mindre barngrupper och ökad personaltäthet, dvs. en röst för mer tid för barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i kommunens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

Kristdemokraterna i Knivsta arbetar för:

  •  Minska barngruppernas storlek – Knivsta bör göra riktade satsningar för att successivt anpassa barngruppernas storlek i förskolan till Skolverkets tidigare riktlinjer.
  • Inför ett maxtak för förskolans barngrupper – sätt stopp för alltför stora barngrupper och se till så att förskolan blir en lugnare och mer trivsam plats för barnen.
  • Öka personaltätheten i förskolan – fler vuxna leder till att fler barn får bekräftelse, självförtroende och känner att de blir sedda.
  • Minskad administrativ börda – förskolepersonalen ska prioritera tid med barnen.
  • Beakta barnens anknytningsprocess – Förskolan ska arbeta på ett sätt som tar hänsyn till de minsta barnens anknytningsprocess och ger barnen tid att känna sig trygga.

Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer