• Vi protesterar mot nedskärningar i Knivstas skolor

    Att skära ner på resurser motsvarande 20 lärare/förskollärare är inte rätt väg för Knivsta. Trots att styret med S och M i spetsen höjt skatten med 70 öre så möts vi nu av denna kalldusch.

    – Vi har från oppositionen flera gånger de senaste åren varnat för konsekvenserna av en oansvarig budgetpolitik, bristfällig kostnadskontroll och uppgifter långt utanför välfärdens kärna. Tyvärr har de inte lyssnat utan istället skickar man notan till våra barn och unga, kommenterar Pontus Lamberg (KD).

    Knivsta kommun har ett strukturellt samlat underskott hos nämnderna på 44 miljoner. En nettokostnadsutveckling som ökar oroväckande fort tillsammans med en tilltagande låneskuld. Skattehöjningen på 70 öre genomfördes utan att förändra eller effektivisera dyra verksamheter.

    – Vi tycker att Knivstas unga förtjänar en politisk ledning som prioriterar dem. Om det här förslaget till handlingsplan som Utbildningsnämnden skickat till Kommunstyrelsen inför budgetarbetet går igenom är det en stor förlust, menar Oscar Hahne (KD) som sitter i Utbildningsnämnden.