• Större lekplats saknas i Knivsta

  Knivsta saknar en större central lekplats. Det innebär att barn på orten missar möjligheten till en utvecklande lekplatslek på hemmaplan.
  –  Det är inte hållbart. Därför så har vi i KD bett förvaltningen undersöka var en sådan lekplats kan skapas, säger Pontus Lamberg, etta på kommunlistan.

  Kommunen växer fort och antalet barn blir fler. De senaste åren har det varit tydligt att det inte finns en tillräckligt avancerad lekplats av ett större format för barnen i centralorten. Precis som andra partier så har KD i Knivsta följt frågan och har landat i att bristen måste åtgärdas.

  – Det har lämnats in ett antal medborgarförslag de senaste åren och dessa har fått avslag av olika skäl eftersom det inte har stämt överens med de övriga planer som kommunen haft, säger Pontus Lamberg.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars hanterades ett medborgarförslag om att Sågverkstorget skulle byggs om till en stor välutrustad lekplats, samtidigt som den sista fastigheten byggs av Rosendals fastigheter intill.

  En mötesplats för fler

  Det blev då avslag. Skälet som även KD ställde sig bakom är att torget är tänkt att fungera som en mötesplats för alla åldrar och inte enbart för barnfamiljer.

  –  Torg är viktiga för alla åldersgrupper.  Just här passar det bättre att skapa möjligheter till spontana möten och aktiviteter på en inbjudande plats för alla, säger Pontus Lamberg, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

  Närheten till lekplatser som passar för hela familjen är en mycket viktig del av en trivsam småstad. I maj lyfte därför KD ett förslag i samhällsutvecklingsnämnden om att förvaltningen ska utreda var i kommunen det ska finnas lekplatser utifrån befolkningsunderlaget och hur de ska vara utformade.

  Underlag om lekplatser ska presenteras

  Förslaget röstades igenom vilket innebär att ett underlag kommer tas fram som nämnden sen kan fatta beslut utifrån.

  – Det är ju väldigt roligt. Dels behöver barnen möjlighet till mer stimulerande lek utomhus. Dels innebär också en lekplats en samlingspunkt för social närvaro – där människor möts och relationer byggs. Vi vet också att många reser långväga för att hitta bra lekmöjligheter för sina barn, säger Gunnar Gidlund som lyfte frågan i nämnden, och fortsätter:

  –  Vi ser hellre att barnfamiljerna är kvar i vår kommun och bidrar till ortens handel, service, restauranger och kaféer än att de är på andra orter.