Ny styrelse och nya ledamöter

KD i Knivsta utökar sin styrelse från tre till fyra personer och har mer än fördubblat antalet ordinarie platser i kommunens nämnder. Flera förändringar har också skett när det gäller uppdragen i kommunens bolag liksom i kommunstyrelsen.

Vid det senaste årsmötet återvaldes Per Lindström som ordförande och Miriam Eriksson som vice ordförande i styrelsen medan Synnöve Adéll och Gunnar Gidlund får övriga ordinarie platser. Martin Ljungdahl, Caroline Densjö, Oscar Hahne och Jarl Nordström är ersättare. Den växande lokalavdelningen ligger bakom utökningen av styrelsen.

Förändringar i kommunstyrelse och nämnder

Björn-Owe Björk tar under denna mandatperiod över som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Per Lindström med Oscar Hahne som ersättare och ingår även i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det positiva valresultatet har resulterat i att Kristdemokraterna i Knivsta har ökat sin representation i de kommunala nämnderna från två till fyra ordinarie ledamöter. Gruppledare Björn-Owe Björk har fått en plats i samhällsutvecklingsnämnden med Oscar Hahne som ersättare och är också ordförande i utbildningsnämnden där Caroline Densjö är ersättare.

Laiya Nasiar har en ordinarie plats i socialnämnden medan Martin Ljungdahl, tidigare ersättare i bygg- och miljönämnden har blivit ordinarie ledamot där. Jarl Nordström fortsätter sitt tidigare uppdrag i valnämnden.

Förändringar i kommunala bolag

Ny vice ordförande i Knivsta Bostäder är Gunnar Gidlund medan Per Lindström tar över som vice ordförande i Kommunfastigheter liksom i Alsike fastighetsbolag som numera har samma styrelse. KD har tidigare enbart haft suppleantplatser i dessa bolags styrelser.

Per Lindström blir också ny ordförande i Knivstavatten efter kommande bolagsstämma.

Nytt är också att Synnöve Adéll ingår i kommunens valberedning och att Maria Borowiec utsetts som nämndeman vid Uppsala tingsrätt.


Mer avancerad lekpark behövs i centrala Knivsta


Läs mer

Hellre nytt styre än folkomröstning


Läs mer

Äldre ska behandlas med respekt – inte utsättas för brott!


Läs mer

Medborgarråd – Ett slag i luften!


Läs mer

M, S och C tar makten över byggnadstakten


Läs mer

Intresse att lyssna på KD saknades


Läs mer