• Ny styrelse ska vässa KD:s politik

    I februari valde KD en ny styrelse för det kommande året. De sex som ingår i styrelsen kommer arbeta för att utveckla partiets politik i Knivsta. En viktig uppgift blir att fortsätta att verka för ett trivsamt samhälle där både barn och unga liksom äldre har en meningsfull och trygg tillvaro.

    De tre ordinarie i styrelsen är: ordförande Per Lindström IT-företagare boende i Alsike, Gunnar Gidlund, hydrogeolog från Västersjö och Mimmi Westerlund, politisk sekreterare för KD i Uppsala. Hon är nyvald och har flerårig erfarenhet från ungdomsförbundets centrala styrelse vilket ger henne viktig kompetens. Hon är också ersättare i Alsike fastighets AB.

    Ersättare är Layla Nasiar, byggledare, boende i Alsike, Synnöve Adéll, kommunikatör och journalist från Västra ängby samt Oscar Hahne, domkyrkoklockare, Alsike. Layla Nasiar som är ordinarie ledamot i socialnämnden är ett välkommet tillskott i styrelsen med de kunskaper hon besitter.

    För KD Knivsta som fick stora valframgångar 2014 är det viktigt att förvalta det  stora förtroendet som Knivstaborna gett partiet men också att peka ut kursen för hur Knivsta ska kunna utvecklas till ett ännu bättre samhälle. Både hjärta och hjärna kommer att vägleda de beslut som tas inom aktuella och framtida politiska frågor.

    Fotnot: Per Lindström är vice ordförande i Kommunfastigheter liksom i Alsike fastighetsbolag och ordförande i Knivstavatten. Gunnar Gidlund är även vice ordförande i Knivstabostäder AB, Synnöve Adéll är ersättare i utbildningsnämnden och Oscar Hahne är ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden.