• Önskar ett mer genomtänkt samhällsbygge

  Gunnar Gidlund

  Att få ordning på infrastrukturen så att allt hänger ihop är viktigt för Gunnar Gidlund. Det är viktigt att planeringen av vägar, vatten och avlopp ges tillräckligt utrymme när man bygger nya områden, menar han. Att få till ett trivsamt byggande är ett viktigt mål.

  Hans främsta intresse som politiker är samhällsbyggnad och skapande av ett tryggt och trivsamt samhälle för Knivstas medborgare i alla åldrar.

  – Genom min bakgrund som väg- och vattenbyggnadsingenjör och hydrogeolog, så tycker jag att jag har goda möjligheter att sätta mig in i viktiga frågeställningar för Knivstas invånare, säger han.

  Mycket händer i närtid, som påverkar kommunen. De senaste åren har fyrspårsavtalet, Svenska kraftnäts utbyggnad och vatten- och avloppsfrågor varit frågor som han tittat på som politiker i opposition.

  – Jag har varit ledamot i bygg- och miljönämnden och är idag ledamot i samhällsutvecklings-
  nämnden, Knivstabostäder och Alsikebolaget och jag sitter i Norrvattens kommunförbunds styrelse. Bostadsutvecklingen och den sociala samhällsutvecklingen i Knivsta och hur vi ska få allt att fungera har varit viktiga bitar här.

  Utöver detta så är Gunnar engagerad i regionpolitiken, där han dels är ersättare i Mälardalsrådet liksom i trafik- och samhällsbyggnadsnämnden samt i regionfullmäktige.

  – Med min yrkesbakgrund samt deltagande i nämnder och styrelser tror jag mig kunna bevaka och påverka Knivstas utveckling på ett positivt sätt för alla våra medborgare.

  På fritiden så lägger han mycket tid tillsammans med nära och kära och trivs med att vara ute i skog och mark men också att njuta av båtturer på Ekoln, som ligger ett stenkast från bostaden.