• Parkeringsfrågan måste lösas

  På tio år har antalet invånare i Knivsta kommun vuxit med cirka 30 procent och befolkningen fortsätter öka. För att klara av den ökade trafiken så behöver bilvägarna höja sin kapacitet och utbudet av parkeringar måste hänga med utvecklingen, menar KD.

  – Den nivå som gäller de centrala delarna är inte tillräcklig. Därför vill vi öka platserna utifrån dagens norm men inte låsa fast oss utan behovspröva när ett nytt område ska bebyggas, säger Gunnar Gidlund, KD, ledamot i samhällsutvecklingsnämnden och tillägger:

  – Det gäller att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar som fungerar och som inte skjuter P-avgifterna i taket.

  När det handlar om pendlarparkeringarna så är där fullt ibland redan klockan 08 på morgonen. I dagsläget så finns en vilja hos Moderaterna och Centern att titta på möjligheten att bygga parkeringshus för att hantera bristen på parkeringar i centrum.

  Parkeringshus får inte bli dyrt

  Även Kristdemokraterna kan tänka sig att kika på lösningen men det är viktigt att kostnaderna hålls nere.

  – På vissa orter kostar det upp till 950 kronor per månad att parkera. Det är alldeles för högt. Vi vill därför också undersöka andra möjligheter som att utnyttja olika tomma ytor på markplan som är lediga en längre tid, säger Pontus Lamberg, KD, kommunalrådskandidat.

  I delar av Alsike råder i dagsläget allvarliga problem där parkerade bilar korkar igen så att även räddningsfordonen har svårt att ta sig förbi. Här måste drastiska åtgärder till, menar Pontus Lamberg.

  – Det ena är att vi tillåter gatuparkering längs Brunnbyvägen. Vi får också undersöka möjligheten till avgiftsbelagda P-platser i närheten av Åsgatan med boendeparkeringsavgift. Intill så finns i dag en yta på en före detta förskoletomt som kanske går att använda.

  – Det räcker förstås inte utan vi måste öka P-normen rent generellt i både Alsike och Knivsta och bygga fler boendeparkeringar.

  Prioriterar framkomlighet

  Ett annat område som KD vill jobba för är att vägar till och från centrum liksom mot större trafikleder är snabba och effektiva. I dagsläget måste Knivstaborna ta sig in på Gredelbyleden för att komma till E4:an.

  Framöver ska leden byggas om till stadsgata vilket innebär sänkt hastighet och trottoarer samt parkeringar på sidorna av vägen.

  – Det finns en trafikanalys som visar att trafiken att öka stegvis, inte minst under för- och eftermiddag när Knivsta växer men även den tunga trafiken kommer att gå upp. Här är det viktigt att inte framkomligheten går ner, säger Gunnar Gidlund.

  Plankorsningen är viktig

  Dessutom finns det en plan att ta bort plankorsningen söder om stationen och ersätta den med en gång- och cykelväg. Detta ska ske längre fram när Nydal vuxit lite mer.

  – Vi behöver kika på detta igen. Att både sänka hastigheten på Gredelbyleden och sedan ta bort den andra befintliga bilvägen över järnvägen kommer innebära en kraftig försämring för de som bor väster om Knivsta samt i kommande Nydal, säger Pontus Lamberg och avslutar:

  – Det är viktigt att bygga ett samhälle där också bilister får plats. Knivsta har idag en trafikstrategi som säger att biltrafiken i stadsnära lägen ska minska och att gång- och cykeltrafik ska prioriteras före biltrafik. Att helt bygga bort fordonstrafiken är ingen bra idé – vi måste bygga ett samhälle för alla invånare.