• Plan för minskade barngrupper i förskolan

  Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek är mellan sex till tolv barn för de yngsta upp till tre år, och mellan nio och femton barn per grupp för de äldsta. I Knivstas kommunala förskolor överstigs dessa riktlinjer med upp till sex barn för mycket per grupp bland de äldre barnen. Nu lägger KD i Knivsta fram en plan för att en gång för alla få bukt med storleken på grupperna i sin nya budget.

  Mellan tre och sex barn för mycket i kommunala förskolors barngrupper
  Skolverkets riktlinjer är 6–12 barn för de yngsta upp till tre år, och 9–15 barn per grupp för de äldsta. De enskilda förskolorna ligger i snitt inom ramen för Skolverkets riktlinjer, medan de kommunala förskolorna i snitt ligger ganska långt över. Nedbrutet på enhetsnivå finns ett antal toppnoteringar som överstiger Skolverkets riktlinjer med upp till så mycket som 6 barn för mycket. Barngrupperna i de kommunala förskolorna behöver minska med mellan 2 och 8 barn för de yngsta, och mellan 5 och 11 barn för de äldsta.

  Föreslagna åtgärder

  Kristdemokraternas förslag är att inledningsvis öka uppräkningen per barn och elev till 5 % i stället för mellan 1–3 procent, vilket skulle innebära 52 miljoner i tillskott till utbildningsnämnden i jämförelse med innevarande år. Medlen fördelas mellan grundskolan och förskolan med målen att:

  • Minska barngrupperna i förskolan
   a) Barngrupper 1–3 år med 2 barn.
   b) Barngruppern 4–5 år med 5 barn.
  • Fler aktörer, utförare och valmöjligheter
   a) Mer pedagogisk omsorg/familjedaghem
   b) Stärkt öppen förskola
   c) Fler aktörer och enskilda utförare
  • Minska antalet barn per årsarbetare från 5,8 till 5

  Läs planen för minskade barngrupper i sin helhet här: